Zpět na informační servis

Unikátní protihluková stěna v Hradci Králové

14. února 2022
Text redakce

V Hradci Králové byla dokončena výstavba nové protihlukové stěny, která je revoluční především z hlediska užitého materiálu.

Je rozdělena na dva hlavní objekty o celkové délce 676 m. Při stavbě byly použity ocelové sloupy, mezi které se zasunuly skleněné ESG panely, montované gabionové koše a panely určené pro popínání rostlin. Celá stěna je založena na velkoprůměrových pilotách, do nichž jsou zabetonovány ocelové sloupy. Nově navržená konstrukce gabionových stěn je zajímavá hned z několika důvodů; tím hlavním je použití recyklovaného materiálu. Při realizaci tohoto typu stěny nedochází k prostorovým změnám; další velkou výhodou je objemová hmotnost samotného pěnoskla, která je přibližně 150–200 kg/m3. Recyklovaný materiál je velmi lehký, manipulace s ním je rychlá, bezpečná a popnutí určených částí stěny vytvoří estetický prvek.

Zdroj a ilustrační foto: EUROVIA CS

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:37
Tracy is unable to log error.