Zpět na informační servis

Udržitelné město na Nových Dvorech

18. května 2023
Text redakce

Výstavba linky metra D se stanicí Nové Dvory V Praze je příležitostí vytvořit na městských pozemcích v jejím přímém sousedství novou městskou čtvrť splňující nejpřísnější kritéria moderního urbanismu a udržitelného rozvoje.

Transformaci území Nových Dvorů o celkové rozloze téměř 30 ha iniciovalo hl. m. Praha z pozice klíčového vlastníka pozemků v této lokalitě a pověřilo Pražskou developerskou společnost (PDS) investorsko-realizační přípravou celého území a konkrétních investičních záměrů, která probíhá ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a městskými částmi Praha 4 a 12. Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy pořídil v roce 2022 urba­nistickou studii celého území, která navrhuje jeho udržitelný rozvoj ve čtyřech aspektech: sociálním, ekonomickém, environmentálním a kulturním. Územní studii pro Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy vytvořila firma UNIT architekti, s.r.o.

PDS pokračuje v akademickém roce 2022/2023 ve spolupráci s Fakultou archi­tektury ČVUT v Praze. V rámci zimního semestru se studenti Ústavu nauky o budovách podíleli na návrhu velkoformátového prostorového modelu Nových Dvorů o rozměrech 3 × 3 m (viz obrázek). Celé území PDS rozdě­lila na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně v horizontu deseti až patnácti.

„Stavba metra D a stanice Nové Dvory byly impulsem ke sjednocení pozemkového vlastnictví města v této lokalitě a k rozhodnutí zhodnotit jej výstavbou nové městské čtvrti. Po změně územního plánu, na které pracujeme, zde bude možné postavit 1 600 až 2 000 městských nájemních bytů, administrativní a maloobchodní centrum s obchody a službami a veškerou občanskou vybaveností v podobě mateřské, základní i střední školy, sportovní haly a venkovního hřiště a komunitního/kulturního centra s knihovnou. Nové Dvory nabídnou dostupné městské nájemní bydlení, až 5 000 nových pracovních míst a řadu příležitostí pro využití volného času, ať už jde o kulturu či sport,“ uvádí Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj. 

Zdroj a ilustrační foto:
Pražská developerská společnost

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:39
Tracy is unable to log error.