Zpět na informační servis

Tři čtvrtiny stavebních společností nevyužily finanční zvýhodnění ze strany státu

17. června 2020
Text redakce

V rámci snahy státu o snížení dopadů koronavirové situace na firmy jsme se zajímali také o to, nakolik byla státem nabízená finanční zvýhodnění atraktivní pro stavební společnosti a jaká z těchto zvýhodnění stavební firmy využily. Téměř tři čtvrtiny dotázaných ředitelů žádná z nabízených zvýhodnění ze strany státu nevyužily (71 %), pouze necelá třetina některá z těchto zvýhodnění čerpala (29 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. uvádí, že se přiklonili k vykrytí ztrát z vlastních zdrojů: „Zvýhodnění ze strany státu jsme nevyužili a veškeré dodatečné náklady jsme si pokryli z vlastních zdrojů.“ Z firem, které finanční zvýhodněné využily, největší část čerpala zvýhodnění na zaměstnance (17 %). Posunutí termínu splatnosti daně či odvodu DPH využilo 8 % dotázaných a finanční prostředky z úvěrových programů čerpalo pouze 1 %. Více jak desetina se přiklonila k čerpání jiných zvýhodnění, mezi které patří například indexace fakturace v resortu ministerstva dopravy, jednorázové příspěvky či program Antivirus (11 %).

Z firem, které finanční zvýhodnění využily, je největší část čerpala na zaměstnance (17 %). Posunutí termínu splatnosti daně či odvodu DPH využilo 8 % dotázaných a finanční prostředky z úvěrových programů čerpalo pouze 1 % z nich. Více jak desetina se přiklonila k čerpání jiných zvýhodnění, mezi která patří například indexace fakturace v resortu Ministerstva dopravy, jednorázové příspěvky či program Antivirus (11 %).
 
002

 

Zajímali jsme se také o to, nakolik využití těchto zvýhodnění pomohlo firmám zmínit ekonomické dopady. Firmy přínos ohodnotily dvěma body z deseti možných, kdy 10 představovalo maximální pomoc.

Ing. Michal Vacek

ředitel společnosti
CEEC Research
+420 776 023 170
michal.vacek@ceec.eu

Společnost CEEC Research je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17 000 společnostmi. Společnost CEEC Research vznikla v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracování výzkumů a analýz stavebního sektoru, následně se analytické zaměření rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky, včetně stavebnictví.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje vysoce specializované odborné konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor a rovněž ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.