Zpět na stavby

Tramvajová doprava a město Liberec

22. října 2011
Ing. Jan Hejral

Tramvajová doprava v Liberci byla zahájena 25. srpna 1897 a jednalo se o teprve druhý tramvajový provoz na území české části tehdejší rakousko-uherské monarchie. Zavedení tramvajové dopravy bylo úzce spjato s hospodářskou situací v regionu, která byla zejména díky rozvinutému textilnímu průmyslu oproti ostatním územím velmi dobrá. Tramvajová doprava v Liberci tak byla zavedena zejména z prestižních důvodů.


Síť tramvajových tratí se postupně poměrně rychle rozrostla a v roce 1955 byla dokonce zprovozněna meziměstská tramvajová trať, která propojila tramvajové sítě měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Až do roku 1960, kdy bylo rozhodnuto o redukci tramvajové sítě, obsluhovala kromě oblasti Ruprechtice - Nové Pavlovice prakticky všechny rozhodující liberecké aglomerace. Následný vývoj nebyl příliš optimistický a až na celkovou obnovu relativně replica orologi mladé meziměstské tratě (1972-1976) nebyly zejména v centru města prováděny žádné zásadní úpravy. Na počátku devadesátých let dvacátého století tak stáli zástupci města Liberce před rozhodnutím, zda tramvajovou dopravu v Liberci zrušit, nebo zásadním způsobem obnovit. Rozhodnutí padlo ve prospěch zachování tramvajových tratí a jejich postupné obnovy. Ta byla na městské tramvajové trati Lidové Sady - Horní Hanychov zahájena v roce 1990 a po jednotlivých etapách ukončena v roce 2006. Následně se aktivity přesunuly k meziměstské tramvajové trati Jablonec nad Nisou - Liberec a do současné doby byla realizována již třetí etapa její modernizace, po jejímž dokončení (září 2011) je meziměstská replica omega tramvajová trať napojena do centra města v prostoru terminálu MHD Fügnerova dvojkolejným úsekem o celkové délce cca 2,5 km.
Krátké ohlédnutí za realizovanými úpravami a výhled na možnosti tramvajové dopravy v Liberci v budoucnosti jsou obsahem tohoto článku.

Přehledná situace tramvajových tratí v Liberci
¤ Přehledná situace tramvajových tratí v Liberci

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).