Zpět na materiály, výrobky, technologie

Tradiční konzole či zazubení, nebo certifikované a úsporné dilatační trny Geoconnect®?

28. února 2020
PR článek

Dilatační trny Geoconnect® představují inovativní technické řešení, které dokáže přenášet smykové síly, umožňuje pohyby konstrukce a zabraňuje vzniku nežádoucích trhlin. Na rozdíl od běžných řešení (zdvojené sloupy, zazubené desky a konzole) umožňují dilatační trny Geoconnect® jednoduchou a bezpečnou montáž s nižšími náklady. Dilatační trny Geoconnect® LL byly prvními konstrukčními spoji s CE značkou v Evropě.


Řešení dilatačních spár ve stavebních konstrukcích

V rámci návrhu železobetonové konstrukce se navrhují dilatační spáry, které umožňují pohyb jednotlivých částí konstrukce, zabraňují vzniku trhlin a eliminují další související problémy. Změny teplot prostředí (den/noc, léto/zima) a případné chemické procesy probíhající v materiálech způsobují tahové napětí, které by mohlo způsobit trhliny až destrukci konstrukce.

Vhodným technickým řešením, které dokáže přenášet smykové síly přes dilatační spáry, je dilatační trn. Dilatační trny zaručují flexibilní konstrukci, jednoduchou a bezpečnou montáž a ekonomické řešení v porovnání s řešením bez dilatačních spár a trnů.

Dříve bylo běžným řešením pro úpravu dilatačních spár mezi deskami použití zdvojených sloupů, zazubení spár nebo konzole. Tato tradiční řešení mají vliv na železobetonovou konstrukci, estetiku a celkový design budovy, jako je využití prostoru nebo složité bednění, a také na finanční náročnost  ve  srovnání s použitím dilatačních trnů.

Například nevyužití zdvojených sloupů přináší úsporu v řadě sloupů a zvyšuje využitelný prostor při výstavbě parkovišť (zvyšuje se využitelná velikost parkovacích míst pro vozidla), nákupních center, bytů a kancelářských budov. Stejně tak se snižují náklady, pokud se na sloupech nemusí vytvářet tradiční konzole nebo zazubení základových a stropních desek. Použití dilatačních trnů přináší nejen finanční úspory, ale i jednoduchou a bezpečnou montáž.

Představujeme dilatační trn Geoconnect®

Na obrázku je vidět, že dilatační trn Geoconnect® je složen ze dvou tradičních prvků (trn, pouzdro) a je lokálně zesílen pomocí výztužného koše (Geoconnect®Reinforcement). Dilatační trn je dostupný v šesti různých průměrech, které umožňují přesný návrh na požadované  zatížení a odpovídající polohu trnu a ostatních konstrukčních prvků.

Trn

Prvek se sestává z masivní ocelové tyče s délkou odpovídající průměru trnu. Zároveň je trn opatřen výztužným košem Geoconnect® Reinforcement (který je specifikován podle průměru trnu). Barevná značka na trnu označuje průměr a také místo, po které má být trn zabetonován v konstrukci.

Pouzdro

Jedná se o prvek s kruhovým nebo oválným průřezem (v závislosti na typu trnu), jehož délka odpovídá průměru trnu. Pouzdro je opatřeno montážní destičkou, která slouží ke snadnému připevnění na bednění dilatační spáry. Pouzdro je rovněž opatřeno výztužným košem Geoconnect®Reinforcement. Aby byla zajištěna jednoduchost při manipulaci a montáži bez možnosti záměny, je pouzdro vždy v barvě odpovídající trnu, pro který je navrženo. Obě verze – jak plastová, tak i nerezová toto barevné označení dodržují.

Výztužný koš trnu: Geoconnect® Reinforcement

Výztužný koš je vyroben z dvojice betonářské výztuže připevněnéna dvojici distančních destiček, které zajišťují pozici trnu a pouzdra. Výztužný koš je vyroben z betonářské ocele, EN 10080 (typ B 500 S) a 1,5 mm silných distančních destiček z uhlíkové oceli S235, EN 10025-2. Výztužný koš Geoconnect® Reinforcement je navržen tak, aby zajistil dostatečné krytí dilatačního trnu a pouzdra a zároveň umož- nil uložení a zhutnění betonu vibrováním.

Přínosy trnů Geoconnect® pro stavbu

■    Evropské technické posouzení ETA 16/0064

■    Vysoká únosnost

■    Příznivá cena

■    Výztužný koš součástí dodávky

■    Plastová pouzdra i pro obousměrný pohyb

■    Barevné značení průměru trnu

 

Připraveni na každou situaci

Řada výrobků dilatačních trnů Geoconnect® obsahuje dva typy produktů dle požadované- ho typu pohybu, a to dilatační trn  Geoconnect® s   pohybem v jednom směru (v ose pouzdra) a dilatační trn Geoconnect® DM s pohybem ve dvou směrech (v rovině pouzdra).

Další přizpůsobení pro bezchybné plnění svého účelu představuje druh materiálu, z něhož jsou dilatační trny vyrobeny. Dilatační trn bude umístěn v dilatačních spárách, které jsou vystaveny potenciálně agresivním podmínkám prostředí. Po zabudování do konstrukce již není možné provádět údržbu dilatačního spoje, proto kromě požadovaných mechanických vlastností musí být dilatační trn odolný i vůči korozi. Proto jsou trny  Geoconnect®   vyráběny z oceli v různých provedeních – pozinkované a korozivzdorné. Specializace řady dilatačních trnů Geoconnect® je  i  podle konstrukcí, které budou spojeny.

PCT_strana6_1