Zpět na informační servis

TOPCRETE ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ - STŘÍBRNÁ ZNÁMKA KVALITY

7. srpna 2015
Text redakce PR článek

Výrobek TOPCRETE® získal prestižní odborné ocenění STŘÍBRNÁ ZNÁMKA KVALITY výrobek - technologie pro stavitelství a architekturu 2015.

V sedmém ročníku udělování odborného ocenění ZNÁMKA KVALITY výrobek - technologie pro stavitelství a architekturu získala prestižnější titul - Stříbrnou cenu skupina Českomoravský beton za výrobek TOPCRETE - vysokohodnotný beton. Porota u výrobku ocenila dosažení extrémně vysokých pevností transportbetonu a vysoké odolnosti proti vlivům prostředí včetně průsaků vody.

Známky kvality vypisuje řada vysoce odborných a respektovaných oborových institucí, které zajišťují garanci kvalitní a nezávislé poroty. Vedle Nadace ABF jsou to také Asociace inovačního podnikání ČR, ČKAIT, stavební Fakulta ČVUT v Praze, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svaz zkušeben pro výstavbu. Porotu tvoří skupina odborníků, kteří se věnují hodnocení stavebních výrobků a technologií na profesionální úrovni. Letos porotě předsedal Petr Kučera, předseda svazu zkušeben pro výstavbu.

Záštitu Známce kvality udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

ZNÁMKA KVALITY, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, sleduje nejlepší inovace ve výrobě technologií a stavebních materiálů. Pro samotné výrobce jde o prestižní odborné ocenění jejich práce. Známkou kvality dávají najevo svým zákazníkům, že jim nabízejí prověřený výrobek.