Zpět na stavby

Titul Stavba roku 2023 získalo 13 staveb

30. listopadu 2023

Celkem 13 titulů Stavba roku 2023 a 25 zvláštních cen bylo uděleno v již 31. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2023.


Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu inženýrských, dopravních a průmyslových staveb. O titul letos soutěžilo 110 přihlášených staveb z celé České republiky a 2 zahraniční stavby. Nominace byly představeny 4. září 2023 v Národním technickém muzeu v Praze. Tituly a zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru Stavba roku 2023, který se uskutečnil 24. listopadu 2023 v Rudolfinu v Praze. Večera se účastnila řada významných osobností veřejné a státní správy, profesních komor a dalších uskupení, a to včetně místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, ministra dopravy Martina Kupky, poslankyně Věry Kovářové, nebo senátora Jiřího Drahoše a dalších vzácných hostů. Hosty večerem osobitým způsobem provedla moderátorská dvojice Martina PreissováTomáš Novotný.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Soutěž získala řadu záštit.

Kromě titulů a zvláštních cen byly uděleny také Ceny veřejnosti. Letošní ročník Stavby roku byl rekordní v počtu hlasujících, do ankety se zapojilo celkem 118 043 hlasujících.

Zvyšující se zájem na straně přihlašujících i na straně diváků vítá také předseda rady programu Jan Fibiger:Již 31. ročník Stavby roku byl svým způsobem opět rekordní. 110 staveb představovalo dvojnásobek průměru z minulých třiceti let na jeden ročník. Porota všechny tyto stavby objela, má za to neuvěřitelný obdiv. Posuzované stavby přinesly několik nových pohledů na trendy, které se ukazují v dokončených stavbách v České republice, ve kterých se projevuje veliký zájem na revitalizaci a rekonstrukci historických staveb a hledání jejich nové funkce.“

Odborná porota Stavby roku 2023 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT) a doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS) a prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran (MPO). Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 110 přihlášených staveb a najela přes 6 531 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva na všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Držitelé titulů Stavba roku 2023 v letošním roce získávají křišťálové ceny z dílny sklárny Rückl, které navrhl designér Rony Plesl.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství a architektury. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby. V roce 2023 bylo toto ocenění uděleno respektovanému architektovi Josefu Pleskotovi a bravurnímu statikovi Vladimíru Janatovi za jejich celoživotní dílo zasvěcené architektuře a stavitelství. Zároveň je vyzdvižena i důležitost a význam spolupráce mezi architektem a inženýrem, která ve spoustě jejich společných staveb vypovídá o velké pokoře, umění naslouchat, respektu, umění kompromisu, vnímání a empatii.

V rámci slavnostního večera byly vyhlášeny dva nové nadační programy formou soutěžních přehlídek, kterými jsou Stavba roku Hlavního města Prahy a Stavba roku dopravní a technické infrastruktury.

Přihlášené i oceněné můžete opět potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit nejen na výstavách a v katalogu, ale také formou filmových dokumentů a virtuálních projekcí. Stavba roku 2023 se představí aktuálně ve všech regionech České republiky.

13 titulů Stavba roku 2023:

Centrum současného umění EPO1 Trutnov
Investor: KASPER KOVO s.r.o.
Dodavatel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Autor: Michal Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička, Jan Řehák / ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Titul Stavba roku 2023 byl udělen zcela výjimečné konverzi průmyslového areálu na galerii současného umění realizované soukromým investorem s velkou odvahou, pokorou a zároveň velkorysostí, včetně architektonického pojetí i vlastní realizace. Genius loci stavby vycházející z industriální podstaty historického objektu oslovil majitele pana Rudolfa Kaspera natolik, že se rozhodl objekt revitalizovat v unikátní verneovský technicistní svět s uměleckou náplní.

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň
Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dodavatel: Společnost Vozovna Slovany ve složení Metrostav a.s., BERGER BOHEMIA a.s., TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika
Projektant: Společnost MP+MMD – Vozovna Slovany ve složení METROPROJEKT Praha a.s. a Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Porota ocenila logické, prostorově efektivní a funkčně provázané uspořádání areálu skládajícího se z montážních hal a dílen. Ocenila i zázemí údržby, skladů, administrativy a dalších provozů tramvajové vozovny včetně potřebných kolejišť s trolejemi do jednotně řešeného, urbanisticky uceleného městského bloku. Zároveň ocenila způsob vedení realizace stavby včetně jejího provedení.

Multifunkční sportovní hala KAPKA resort, Vsetín
Investor: KOTRLA a.s.
Dodavatel: PSG Construction a.s.
Autor: AS PROJECT CZ s.r.o.
Spoluautor: Atelier Sluníčko s.r.o.
Projektant: AS PROJECT CZ s.r.o.

Valašský region a jeho veřejné volnočasové, edukativní, společenské, gastronomické a především sportovní služby, získaly díky soukromému vsetínskému investorovi unikátní, výtvarně střídmou, nápaditě a efektně řešenou, funkčně promyšlenou novostavbu zimního stadionu s hotelem, restaurací, fitness, klubovnami, prodejnou sportovních potřeb i venkovní upravená sportoviště vysoké kvality.

Kompetenční centrum společnosti BAUMIT, Brandýs nad Labem
Investor: BAUMIT, spol. s r.o
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Autor: Sebastian Nagy; Sebastian Nagy architects, s.r.o.
Projektant: Z-projekt s. r. o., Petr Veselý

Harmonie, krása a pocit radosti, kultivovanosti a péče o technicky dotažený architektonický detail, noblesa bez okázalosti, solidnost a nevtíravé sebevědomí, je část pocitů, které návštěvníkům i stálým uživatelům budova každodenně poskytuje. Tvoří ji jednoduchý prosklený hranol sevřený dvěma horizontálami betonových desek s balustrádou po obvodu. Dále je tvořena vnitřním efektně ozeleněným atriem s kruhovým pavilonkem a vodním prvkem. Dotažený je i variabilní a neokázalý interiér. Celek evokuje nadčasovost umělecké galerie vsazené doprostřed průmyslového areálu, okořeněné provedením jednotlivých stavebních detailů.

Lávka Litomyšl
Investor: Město Litomyšl
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar; Ladislav Dvořák, Ladislav Šašek
Spoluautor: Ivana Šrámková, Ladislav Tikovský, Mikoláš Vavřín
Projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Díky dlouholeté tradici města a snaze městského architekta při výběru předních českých a moravských architektů pro stavební aktivity obce, je litomyšlský veřejný prostor obohacen o další výtvarně unikátní moderní architekturu. Novou krytou lávku přes Loučnou a průtah státní silnice, na místě původní odstraněné konstrukce, tvoří subtilní ocelový, zboku rytmicky otevřený předlouhý hranol (tzv. Vierendelův nosník) šířky cca 3 x 3 m, vynášený jakoby mimochodem zboku převýšeným železobetonovým pylonem s výtahem. Osově komponovaná věž výtahu a přetažená konstrukce horizontální lávky, umožňují vytvořit z posledních dvou polí atraktivní vyhlídku i nový orientační bod města.

Štvanická lávka Praha
Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Skanska a.s.
Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek; AI Praha s.r.o.
Projektant: Vít Najvárek, TOP CON SERVIS s.r.o

Celá bíla, tvarově velmi lapidární, výtvarnému účinku podřízená, konstrukčně unikátní lávka. Dojmově odhmotňuje použitou železobetonovou konstrukci s technickou finesou zvedací části u Holešovického břehu obohacuje unikátním způsobem pražský veřejný prostor. Chodcům i cyklistům přináší radost z pohybu a vyhlídky nad plynoucí řekou. Zkracuje vzdálenosti a spojuje živé městské části Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice.

Nemocnice Pelhřimov - pavilon péče o rodinu
Investor: Kraj Vysočina
Dodavatel: Společnost PKS – Metrostav - DIZ pro Nemocnici Pelhřimov
Autor: Josef Kříž; OBERMEYER HELIKA a.s.
Spoluautor: Jana Pražáková, Peter Kótka, Boris Hladký, Pavel Hude; OBERMEYER HELIKA a.s.
Projektant: OBERMEYER HELIKA a.s.
Další projektový partner: Martin Chromjak, Josef Beneš, Milan Obermaier

Velmi dobře promyšlený funkční provoz pětipodlažního objektu se zázemím pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení, včetně realizace důvtipně konstruovaného opláštěného dvojpodlažního visutého mostu, propojuje prostorově efektně a pohotově jednotlivá oddělení nemocnice. Porota ocenila profesionalitu projektanta, prostorové řešení návrhu i snahu o výtvarný účinek orientačního systému novostavby. Zároveň ocenila preciznost vlastního stavebně technického provedení stavby

LF UK v Plzni Univerzitní medicínské centrum (UniMeC) – II. etapa
Investor: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Dodavatel: Gemo a.s.
Autor: Anna Nesvadbová, Jan Janoušek, Kateřina Mašková; VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ze souboru budov lékařské fakulty je cítit houževnatá a zdařilá péče o kultivaci a zpřehlednění složitého a mnohoznačného fakultního provozu. Ten je obohacen o množstvím příjemných vnitřních i vnějších pobytových ploch a prostor pro studenty i pedagogy. Porota ocenila lapidárně působící, promyšlené architektonické řešení interiérů v celém areálu, včetně provedení stavebně technických detailů.

Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci
Investor: Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Autor: Petr Bernard; Barbara Bencová; Petr Bernard; B2 Architecture
Projektant: Jan Kupec, Zdeněk Šubrt; STUDIO A s.r.o.

Svěží duch realizace prostupuje každého návštěvníka centra – střídmé tvarování, efektní vložená vestavba, soudobé a výtvarně formované užití režného betonu, dřeva, skla a oceli ve veřejném prostoru. Cit pro měřítko místa i efektní dominanta věže s vyhlídkou zvýrazňují zapamatovatelným způsobem centrum Humpolce a kultivovaně oživují areál pivovaru. Vše podtrhuje dokonalé stavební řemeslo.

Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela
Investor: Olomoucký kraj
Dodavatel: Společnost Červený kostel / STRABAG a.s. a OHLA ŽS, a.s. /
Autor: Miroslav Pospíšil a Daria Johanesová; atelier-r, s.r.o.
Projektant: atelier-r, s.r.o.

Původně luteránský olomoucký Červený kostel z roku 1898, užívaný od roku 1959 dlouhodobě jako depozitář Vědecké knihovny Olomouc, byl náročně zrekonstruován a doplněn moderní přístavbou technického a provozního zázemí s kavárnou tak, aby mohl být vhodně znovuzapojen do veřejně užívaného prostoru města. Porota ocenila jak dynamiku soudobé architektury přístavby, tak i prostorově a materiálově citlivé řešení prostorů v dochované novogotické architektuře.

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Praha
Investor: Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
Dodavatel: PORR a.s.
Autor: Jakub Masák; Masák & Partner s.r.o.
Projektant: Masák & Partner s.r.o. spolu s PORR a.s.
Další projektový partner: Správce stavby dle FIDIC - PM6 s.r.o.

Titul Stavba roku 2023 byl udělen zcela výjimečnému architektonickému pojetí, včetně citlivého a zároveň velmi osobitého urbanistického začlenění do původní zástavby místa. Mimořádná je i způsobem vlastní realizace a profesionálním a maximálně účelným využitím metody BIM ve veřejné zakázce. Zároveň se jedná o stavbu, která při zachováním vysoké kvality architektury i provedení dokázala velice úsporně zacházet s veřejnými prostředky a může být inspirací pro další veřejné zadavatele.

Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou
Investor: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Dodavatel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. (dnes ARCHEON Stavby s.r.o.)
Autor: Pavel Vlk, Biskupství brněnské
Spoluautor: Michal Zlatuška
Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška; Ing. Miroslav Navrátil

Velkolepý barokní kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou byl postaven jako součást zámeckého areálu ke konci 18. století. Sloužil zároveň jako farní kostel a až takřka po čtvrtstoletí užívání, jen s tou základní údržbou, byla provedena jeho důkladná, technicky náročná a složitá stavební a restaurátorská obnova. Dokládá dlouhodobou a houževnatou, bravurně zkoordinovanou, takřka dekádu trvající snahu desítek projekčních, stavebních, truhlářských, klempířských, štukatérských, kamenických a restaurátorských profesí. Obnovená krása duchovního prostoru tvoří následováníhodný společenský impulz k uchování historických hodnot našeho kulturního dědictví.

OÁZA a Rezidence ROSA v Liberci
Investor: Rybníček development, s.r.o.; RoSa Liberec s.r.o.
Dodavatel: KASTEN spol. sr.o.Autor: Ing. arch. Radim Kousal; SIADESIGN LIBEREC s.r.o.
Projektant: Ing. Jiří Palas; SIADESIGN LIBEREC s.r.o.; Ing. Jakub Moc

Realizací souboru družstevního a seniorského bydlení byla centrální část Liberce obohacena o další dvojici a trojici věžových domů, vytvářejících zároveň ucelenou městskou blokovou strukturu v místech bývalého brownfieldu na nábřeží Nisy. Zároveň je oceněna čistá jednoduchost interiérů, včetně vlastního stavebního provedení.

Zvláštní ceny

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu
Administrativní budova Kloboucká lesní s.r.o.

Cena Ministerstva pro místní rozvoj
Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Cena Ministerstva dopravy
Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni

Cena Ministerstva kultury
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu

Cena za mimořádně zdařilou realizaci stavby s výjimečným sociálním přesahem
FN Motol – zhotovení stavby: Dům Ronalda McDonalda v areálu FN Motol

Cena za mimořádný celospolečenský přínos
Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Most Rechle přes řeku Vydru, Modrava

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Optimalizace traťového úseku Děčín východ - Děčín - Prostřední Žleb

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro Východočeskou galerii v Pardubicích

Cena za stavbu dopravní infrastruktury mimořádného významu
Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí

Cena Svazu měst a obcí České republiky
Rezidence u Kazínské skály Černošice

Cena za architektonické pojetí parkovacího domu v hlavním městě Praze
Parkovací dům Petržílkova Praha 5

Cena za mimořádná architektonické pojetí stavby technické infrastruktury
Vodojem s vyhlídkou u obce Markvartice

Cena za mimořádný přístup k rekonstrukci historického objektu pro potřeby sociálního centra
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života

Cena hlavního partnera společnosti WIENERBERGER
MOLO Lipno - molo pro pěší s restaurací

Cena za architektonické pojetí a realizaci stavby s využitím BIM
FRAGMENT Karlín

Cena Double Decker
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Cena Stavebnictví 4.0
Port7 Praha

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování
Volnočasový areál Jammertál v parku Folimanka, Praha 2

Cena za mimořádný význam revitalizace památkového objektu vzešlé z architektonické soutěže
Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava

Cena za mimořádný přístup k transformaci veřejné budovy v historickém kontextu
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví Praha

Cena za urbanistické a architektonické pojetí nové městské blokové zástavby
Palác Trnitá Brno, Brno

Cena hlavního mediálního partnera časopisu STAVITEL
AGEL Tower Praha 5, Praha

Cena hlavního mediálního partnera časopisu STAVEBNICTVÍ
Cyklopropojení centra s DOV, lávka pro pěší a cyklisty, Dolní Vítkovice

Zvláštní cena poroty
Rezidence OLIVA Praha

Titul Zahraniční stavba roku 2023
Výstavba tunelu Milochov na trati, Púchov – Žilina, Slovensko

Hlasování veřejnosti 2023

118 043 hlasů celkem
117 047 hlasů soutěž Stavba roku 2023
996 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2023

Cena veřejnosti Stavba roku 2023 - 42 772hlasů
Bytové domy Mýtka, Stará Boleslav, I.etapa

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2023 – 996 hlasů
Letiště Saint - Louis, Senegal

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2023 www.stavbaroku.cz

Zdroj: Nadace ABF