Zpět na materiály, výrobky, technologie

Tepelné izolace a dřevostavby na veletrhu Střechy Praha

21. prosince 2010
redakce

13. ročník veletrhu Střechy Praha a 7. ročník výstavy Solar Praha připravuje pro odbornou veřejnost bohatý doprovodný program, jehož nedílnou součástí jsou i přednášky a semináře zaměřené na aktuální otázky v oblasti, střech, tepelných izolací, dřevostaveb a obnovitelných zdrojů energie.

Autor:Tepelné izolace

První den veletrhu se v Sále I v Pravém křídle Průmyslového paláce uskuteční přednášky týkající se tepelných izolací. Tématu Střešní konstrukce - řešení tepelných izolací se budou věnovat Martin Doležal, Ing. Tomáš Moučka a Ing. Jan Kulhánek ze společnosti TÜV SÜD Czech, která je vedoucí společností v oblasti inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb.

Následně zazní přednáška týkající se nejpoužívanějších materiálů na tepelné izolace, kterou povede Ing. Pavel Rydlo.

Těchto přednášek mohou využít vystavovatelé. Po obecném úvodu bude výrobcům a distributorům materiálů pro zateplování vyhrazen prostor pro představení své činnosti a výrobků, aby si posluchač z přednášek odnesl co největší přehled a co nejvíce informací z této oblasti.

Dřevostavby a dřevěné konstrukce

Následující den, 28. ledna, zazní přednášky a semináře týkající se oblasti dřevostaveb a dřevěných konstrukcí.
Již nyní se můžete těšit na přednášky Doc. Ing. Petra Kuklíka, CSc. a Ing. Anny Kuklíkové, Ph.D., kteří se nejprve budou věnovat materiálům na bázi dřeva pro dřevěné konstrukce a následně pohovoří o navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Další neméně zajímavou přednáškou bude návrh dřevostaveb - architektura a vazba na bezchybné technické řešení. Tomuto tématu se bude věnovat Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. a Ing. Arch. Pavel Horák.

Hodinu po poledni bude Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. hovořit o výrobcích ze dřeva a na bázi dřeva a o požadavcích na jejich užití na stavbě.

Poslední přednáškou tohoto bloku pak bude ochrana před bleskem a přepětím pro stavby a zařízení, se kterou vystoupí Ing. Jiří Kutáč.

Přednášky a semináře týkající se dřevostaveb a dřevěných konstrukcí se uskuteční v pátek 28. 1. 2011, tentokráte v Sále II v Pravém křídle Průmyslového paláce.

Těšíme se na setkání s Vámi na 13. ročníku veletrhu Střechy Praha a 7. ročníku specializované výstavy Solar Praha ve dnech 27. -29.1.2011 na Výstavišti v Praze- Holešovicích.

Více informací o doprovodném programu a dalších novinkách veletrhu Střechy Praha naleznete na http://www.strechy-praha.cz/