Zpět na materiály, výrobky, technologie

Tepelné a akustické řešení pro dřevostavby

27. února 2020
PR článek

Podíl kolaudovaných dřevostaveb neustále roste. Stále ale tvoří výrazně menší část z celkových počtů novostaveb. Mezi největší výhody dřevostaveb patří úspora nákladů, komfort, variabilita, estetický vzhled, suchý proces výstavby i její rychlost. S dřevostavbami je spojeno hodně mýtů a předsudků. Patří k nim například i tvrzení, že jsou energetickou pastí, kde se hodně protopí, a že je v dřevostavbách vše slyšet.


Jak bojovat s tepelnými ztrátami

Tepelná ztráta tepla, použitého k vytápění domu, je množství tepla (tzv. tepelný tok), které z domu uniká prostupem skrz konstrukce, případně větráním. Ztráta není za každé teploty stejná – jiná je při +15°C, jiná při -18°C, proto je nutné ji vztáhnout k určité teplotě. Aby byl tento ukazatel všeobecně použitelný, je stanovena teplota na -15°C. Počítá se takto: Tepelná ztráta prostupem = Qp = Σ(U * A * b) * (qai – qae) [W] - (přičemž A je plocha konstrukce v m2, b je součinitel vlivu exteriéru, qai je teplota interiéru, pro obytné budovy se rovná +21°C a qae je teplota exteriéru, obvykle se rovná -15°C. Rozdíl těchto hodnot je tedy 36°C).

Hlavní roli při snižování tepelných ztrát hrají izolace. Možností jak dřevostavby zateplit je mnoho, vždy však záleží na konkrétním očekávání majitele. Nejčastěji se zateplení provádí vložením tepelné izolace do připravených roštů obvodové stěny, která se následně z obou stran zaklopí pomocí desek, často na bázi dřeva či sádrokartonových konstrukčních desek.

Speciálně pro potřeby dřevostaveb byly vyvinuty desky z minerální vlny Isover Woodsil, které vlastnostmi naprosto zapadají do všech vnějších i vnitřních stěn či prefabrikovaných konstrukcí (rozměr izolační desky je 1200 x 580 mm). Jednou z předností jsou nehořlavost dosahující stupeň třídy reakce na oheň A1, velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, kdy je λD 0,035 W.m-1.K-1 a výborná akustická pohltivost.

Samozřejmě bychom výčet měli rozšířit i o velmi nízký difúzní odpor, ekologickou a hygienickou nezávadnost, dlouhou životnost nebo například odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu. Stejně jako všechny minerální izolace v deskách umožňuje i Isover Woodsil velmi snadnou manipulaci při aplikaci.

Do jedné ruky

Snadná a rychlá manipulace ovlivňuje čas i kvalitu. Proto ISOVER přichází i s novinkou, která urychlí práci s tepelnou izolací prémiové řady ISOVER UNIROL PROFI. Nově jsou na rolích vypálené pravidelné linky pro usnadnění kolmého řezání izolace. Spolu se speciální etiketou s úchytem pro snadnější manipulaci je to tak další vylepšení tohoto materiálu.

Nesmí se zapomínat ani na to, že dřevostavbu je nutno izolovat v místě střech a stropů. Proto prémiová izolace ze skelného vlákna ISOVER UNIROL PROFI je určena pro tepelnou a akustickou izolaci šikmých střech a stropů, pro aplikaci mezi krokve. Má vynikající tepelněizolační vlastnosti a výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti, součinitel tepelné vodivosti je λD = 0,033 Wm-1K-1.

Díky těmto parametrům je materiál ISOVER UNIROL PROFI vhodný pro použití tam, kde jste limitováni místem. Standardního účinku zateplení dosáhnete i při aplikaci menší tloušťky této izolace. Materiál je energeticky úsporný, ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Mezi další přednosti tohoto materiálu patří nehořlavost, nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru, ekologická a hygienická nezávadnost a voděodpudivost. Každá role je označena speciální etiketou, jejíž součástí je držadlo, které usnadní manipulaci při transportu na místo určení. Jednoduše odnesete místo původní jedné role rovnou dvě role najednou.

Nenašlapujte potichu

Pojmy vzduchová neprůzvučnost, případně hluková zátěž a dozvuk, jsou stále častěji zmiňovány ve spojitosti s dřevostavbami. Modré akustické desky a konstrukční desky RigiStabil, jejichž pevnost a tvrdost povrchu je výrazně vyšší než u standardního sádrokartonu a lze je použít i na výstavbu nosných konstrukcí v dřevostavbách, zajistí obyvatelům vysokou míru neprůzvučnosti všech dělících konstrukcí v dřevostavbách.

Mezibytové příčky vybudované pomocí modrých akustických desek a konstrukčních desek RigiStabil mají velmi lehkou konstrukci a nedochází tak k velkému přitěžování stropní konstrukce, tak jak je to u zděné konstrukce.