Zpět na materiály, výrobky, technologie

Tepelná ochrana historických budov

30. září 2009
redakce

Autor:22. října 2009 se koná v kongresovém sále ABF, Praha 1, Václavské nám. 31 již 3. ročník konference Tepelná ochrana historických budov 2009 pořádaný Českou stavební společností ČSVTS a Cechem pro zateplování budov ve spolupráci s ČKAIT Praha, NPÚ ČR a ÚTAM AV ČR.

Odborným garantem konference je Ing. Jiří Šála, CSc., organizačním garantem konference Ing. Miloslav Havel.