Zpět na materiály, výrobky, technologie

TECHNOTRON-METAL představuje: Tahokov jako fasádní prvek pro moderní vzhled budov

2. října 2023
PR článek

Tak jako roubence vtiskly tvář samotné klády, režnému zdivu cihla a hradu kámen, tak se i moderní budovy snaží vytvořit si tvář, tedy fasádu, tvořenou nejrůznějšími plošnými materiály. Jedním z těch moderních je tahokov. Tahokov má mnoho podob a liší se tvary ok, jejich velikostí, orientací, způsobem uchycení a kladečským plánem. Všechny tyto vlivy se dále mísí s materiálovým a barevným pojetím a vzniká nekonečná variabilita fasády.


Tahokovová fasáda je v mnoha ohledech specifická a umožňuje vytvořit nepřerušovanou plochu třeba i přes okna budovy, nebo rastr rámů, který ladí se stavebními otvory. Tvorba takové fasády začíná vizí architekta a měla by pokračovat součinností s výrobcem tahokovu. Právě včasná konzultace s výrobcem je zárukou, že specifika tohoto materiálu budou využita ku prospěchu věci. Největším výrobcem v České republice a celé střední Evropě je TECHNOTRON-METAL.
Ve firmě TECHNOTRON-­METAL je tým obchodníků, který s vámi zkonzultuje záměr, zda si představujete malá, či velká oka tahokovu, hliník, ocel, nebo snad corten či měď. Doporučí vám tvar a velikost ok s ohledem na členění fasády a stavebních otvorů. Dále je zde tým techniků, který navrhne způsob uchycení a rozdělení fasády na formáty tak, aby byl splněn váš záměr. Tedy, zda má plocha působit jednolitě, nebo naopak chcete viditelný rastr, popřípadě tento ještě zvýrazněný rámy. Klíčovým je řešení takzvaných návazností, tedy jestli a jak na sebe budou navazovat vzory ok sousedních formátů. Tahokov, ať v rámech nebo samostatně, se kotví šrouby nebo nýty, do takzvané podkonstrukce, což je lehká konstrukce kotvená do stěn budovy, která vytváří svislé opory pod spoji jednotlivých formátů. Je nutno si uvědomit, že tahokov zavěšený ve výšce je potencionálně nebezpečný. Za celý systém zavěšení stále zodpovídá hlavní projektant stavby. Proto ve snaze zjednodušit zákazníkům tento úkol TECHNOTRON-METAL navázal spolupráci s dodavatelem systémové stavebnice podkonstrukcí, který celý systém zavěšení přepočítá a za výsledek ručí.

Pro fasádní použití jsou nejrozšířenější tahokovy s velkými oky 200, nebo 250 mm, protože jemné vzory z dálky zanikají. Ale i to může být záměrem. Nejčastějším materiálem je hliník a to z více důvodů: hmotnost, životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a jednotný materiál s podkonstrukcí.

Na záměru architekta zda má, či nemá být fasáda průhledná a při kterém úhlu pohledu pak záleží volba šířky můstku a orientace tahokovu. Pochopitelné je, že čím je můstek (pásek materiálu mezi otvory ok) širší, tím je tahokov méně propustný, jak pro světlo, tak pro vzduch. Na we­bových stránkách ­TECHNOTRON-METAL naleznete u většiny tahokovů jejich propustnost.

Oka tahokovu zejména šestihranného tvaru pak tvoří jakousi žaluzii a typické uspořádání je směrem tahu dolů, lícem od budovy, kdy je stékající kapka deště oddalována od zdi. Opačným uspořádáním, tedy směrem tahu vzhůru a lícem od zdi dosáhneme toho, že do oken za tahokovem bude lépe procházet světlo shora a při pohledu zdola, do vyšších pater vynikne plocha tahokovu daleko více a na stěnu neuvidíme.

Dalším příkladem fasád, kde se uplatňuje prodyšnost tahokovů, je opláštění garážových stání, parkovacích domů, vzduchotechnických jednotek, kompresorových stanic, plynových zařízení a jiných míst, kde je potřeba zamezit vstupu osob, ale současně umožnit přirozenou nebo umělou ventilaci. Tady všude tahokov není jen obkladem stavební konstrukce, ale sám vytváří stěnu objektu.

Prohlédněte si letáky s naší nabídkou fasádních systémů ZDE.

Vzdušné fasády z tahokovu od společnosti TECHNOTRON-METAL
Vzdušné fasády z tahokovu od společnosti TECHNOTRON-METAL