Zpět na materiály, výrobky, technologie

Tahokov – moderní materiál se širokým uplatněním

31. května 2023
PR článek

Tahokov se řadí mezi moderní materiály ve stavebnictví, strojírenství, chemii i elektrotechnice. Přitom není žádnou novinkou, poprvé jej v Anglii nechal patentovat roku 1884 John French Golding jako Expanded Metal.


Tahokov je perforovaný plech, u něhož dochází k bezodpadovému nastřižení a protažení materiálu v řadě ok. To se opakuje v krocích, kde je střih zpravidla posunut o polovinu délky oka, a vzniká tak 3D schodovitá síť. Lze ho vyrábět takřka ze všech tvárných kovových materiálů a některých druhů plastů. Může z něho vzniknout jak jemná síťka na sušení hub a bylin, tak rošt pro nákladní rampu, důlní výztuž nebo fasádní díl pro architekturu.

Firma TECHNOTRON-METAL, největší výrobce tahokovu ve střední Evorpě, připravila sérii článků, ve kterých postupně představí tento moderní industriální materiál, popíše výrobu, vlastnosti a možnosti využití.

V českých zemích, vzhledem k dlouhodobé politické izolaci, není historicky tento materiál zažitý tolik jako v západním světě. V každém americkém filmu má policejní auto přepážku z tahokovu, za níž sedí padouch, a v závěrečných scénách filmu Terminátor se jeho torzo plazí po plošině z tohoto materiálu.

Široké využití tahokovu

Tahokov se dá opravdu použít všude tam, kde jsou nasazeny jiné perforované materiály nebo svařovaná síta, nahrazuje plné plechy, ale má i množství jiných aplikací. Nejčastěji se s tímto materiálem setkáváme ve stavebnictví, kde se používá z čistě este­tických důvodů jako tahokovová fasáda. Díky široké škále velikosti a tvaru ok, ale také díky různým materiálům může být de facto každá tahokovová fasáda jiná. Tahokov se při pohledu z každého úhlu jeví jinak, čímž na sebe strhává pozornost a neokouká se. V některých případech lze využít prostupnosti materiálu ještě k rozšíření funkce fasády do role stínicí techniky, opláštění budovy i s okny, a sjednocení vnějšího vzhledu. Podobně protažením takové fasády nad úroveň střechy lze pohledově sjednotit i nástavby typu strojovny vzduchotechniky apod. Jsou fasády, kde je větrání na prvním místě, např. u parkovacích domů nebo plynových stanic. Pro ně je tahokov ideálním materiálem. Díky své propustnosti závislé na úhlu nastavení působí jako jednoznačný optický předěl i při dokonalé prostupnosti pro plyny.

Avšak nejen fasáda, ale i oplocení budovy, různé přístřešky, parkovací či popelnicová stání, dřevníky či zástěny jsou doménou tahokovů. A tak jako u budov samotných hraje orientace tahokovu důležitou roli v tom, aby déšť stékal po vnější straně a vzduch proudil dovnitř, u plotů stejná orientace rozhoduje o tom, že na ulici lze směrem ven vidět, zatímco z ulice dovnitř vidět nelze. Oplocení hned po fasádě přitahuje nejčastěji pozornost při pohledu na budovu. Optický předěl tahokovem působí futuristicky a bytelně a zároveň lehce. Díky široké škále tvarů ok lze vyrobit takřka industriální síťový plot, nebo naopak designový panel s tahokovem s velkými či asymetrickými oky. Běžně se z tahokovu vyrábí zahradní nábytek. Stoly a židle z tohoto materiálu najdeme v mnohých předzahrádkách restaurací. Také zastávky hromadné dopravy, přístřešky, lavičky i odpadkové koše, všechen mobiliář lze vyrobit z tahokovu. Další plochou, kde lze tahokov s výhodou po­užít, je výplň zábradlí u schodišť i balkónů. Exter­ní nouzová schodiště budovaná vně stávající zpravidla starší budovy mohou být z tahokovu takřka celá. Tahokovové schody, podesty a rošty jsou opláštěny více či méně prostupnou tahokovovou stěnou, jen ocelová konstrukce je klasická.

Vystoupáme-li po tahokovových schodech a podíváme se do budovy, uvidíme stropní podhledy z tahokovu, za nimiž se bezpečně skrývá osvětlení a výduchy VZT. I stojánek na tužky na vašem stole a odpadkový koš mohou být tahokovové.

Obr. 5 Hliníkové ploty Technotron s tahokovem, laserováním a perforovanými výplněmi

Vlastnosti tahokovu

Tahokov má řadu vlastností, které jej určují k různému technologickému využití. V separátorech ke třídění odpadů slouží jako síta s částečným efektem struhadla, podobně je tomu při zpracování vápenné směsi do sádrokartonů. Mezi hotovými sádrokartonovými deskami pak slouží jako bezpečnostní přepážka ve stěně, pro bezpečnost osob např. kolem schodiště nebo pro bezpečnost vašich úspor v bankách. Jemné tahokovy s malými oky, zejména z nerezu, se používají v gastronomii, sušárnách hub a bylin. Tytéž, jen v měděném provedení jsou součástí elektrod akumulátorů, protože se zde uplatní tuhost a velikost povrchu při dokonalé průchodnosti elektrolytu, nebo stínění elektrických obvodů.

Tahokov se díky zpracování dostal z ploché plechové podoby do 3D tvaru a přitom je navíc odlehčen řadou ok. Ve směru své šíře formátu je tak tužší na ohyb než vstupní materiál, přitom ale prostupný pro déšť, sníh a prach. Toho se využívá v dolech, kde tvoří důlní pažinu mezi profily Heitzmann. Podobně na rampách pro automobily a jinou techniku a v množství aplikací pochozích ploch. Tahokovy se používají buď v sestavě tahokovových roštů, nebo samostatně jako samonosné, tvoří pochozí plošiny či lávky. Tahokovové schody a rošty vyrábí firma TECHNOTRON-METAL s relativně jemnými oky, která jsou vhodná i pro dámské podpatky a použití dle článku 4.2.4.5.1 ČSN EN ISO 14122-2, kde je ve druhém odstavci uvedeno, že pochozím roštem (nad místy s osobami) nesmí propadnout koule o průměru 20 mm. A i toto tahokov umí.

Symetrické i asymetrické tvary

Mimo klasický pravidelný tvar, ať už sítě s malými posuvy nebo architektonické vzory s velkými šestihrannými oky, lze vyrobit i designové tahokovy asymetrických vzorů. Například změnou velikosti posuvu během výroby jednoho formátu nebo změnou velikosti bočního posuvu. Vznikají tak nesymetrické vzory i opakující se pásy ve vzoru tahokovů.

TECHNOTRON-METAL vyrábí nejen tahokov jako plošný materiál, ale i druhovýrobky, jako schodišťové stupně, plotové sestavy, podhledy apod. Materiál, nejen tahokov, lze formátovat řezem nebo střihem podle požadavků zákazníka, vevařit jej do rámů nebo jiných konstrukcí podle potřeby, a to v takřka libovolném materiálovém provedení (ocel, hliník, nerez, corten), k čemuž je firma certifikována. Zároveň poskytuje podporu při výběru správného vzoru, materiálu, tvaru a rozměru oka a pomůže s řešením uchycení, dělení formátů a ostatních technologických detailů.

Text a foto: Ing. Libor Vojtek