Zpět na materiály, výrobky, technologie

SYSTÉM KNAUF DRYSTAR high-tech do vlhkých a mokrých místností

19. března 2016
redakce PR článek

V dnešní době jsou konstrukce suché výstavby rozšířeny v mnoha oblastech stavebnictví. Proto jsou na jejich vlastnosti kladeny stále vyšší nároky a požadavky. Zejména na odolnost proti vlhkosti nebo vodě, akustické vlastnosti, odolnost proti požáru, mechanické vlastnosti apod. Tyto vlastnosti jsou samozřejmě vyžadovány při zachování snadné a rychlé montáže konstrukcí.

Autor:Společnost Knauf nyní přichází s novým systémovým řešením Knauf Drystar do vlhkých a mokrých místností. Je vhodné téměř pro všechny interiéry staveb, optimální je například pro welness, prostory v okolí bazénů, sociální zařízení v soukromých, veřejných, obchodních a gastronomických objektech.

V prostředí, kde se předpokládá vyšší zatížení vlhkostí případně zatížení odstřikující vodou, je nutné použít výrobky na bázi sádry s upravenými vlastnostmi nebo desky s cementovým jádrem.


Nový konstrukční systém Knauf Drystar je ideální do vlhkého a mokrého prostředí. Skládá se z komponentů, které tvoří ucelený konstrukční systém a zaručují vysokou a dlouhodobou odolnost.

  • Speciální sádrová deska Knauf Drystar-Board (GM-FH1IR)
  • Speciální tmel Knauf Drystar-Filler typ 3A (ČSN EN 13963)
  • Spodní kovová podkonstrukce do vlhkých místností s ochranou proti korozi C3 a C5M
  • Šrouby Drystar s ochranou proti korozi C3 a C5M
  • Hřeb do stropu chráněný proti korozi A4
  • Opravný lak pro řezné hrany profilů, závlačky a sponky

Deska Knauf Drystar-Board
Díky inovativní kombinaci High-Tech tkaniny a speciálního sádrového jádra, vyztuženého skelnými vlákny je vodoodpudivá a odolná proti plísním. Desky Knauf Drystar-Board se vyznačují, stejně jako standardní sádrokartonové desky, jednoduchým a rychlým zpracováním. Lze je ohýbat, vytvářet skládané (frézované) segmenty a umožňují tedy realizovat téměř jakýkoli záměr při výstavbě. Dají se použít pro různé typy příček a stěn s kovovou podkonstrukcí, předsazených stěn i jako zavěšené podhledy.Tmelící hmota Knauf Drystar-Filler
Voděodolný výplňový a stěrkový tmel typu 3A (ČSN EN 13963) na bázi vápence s plastifikačními přísadami. Dodává v práškovém skupenství a po smíchání s vodou vytvoří pastovitou hmotu. Používá se pro vyplnění a vyhlazení spár a dále pro celoplošné tmelení opláštění z desek Knauf Drystar-Board pod nátěry a malby. Touto tmelící hmotou je možné tmelit povrchy v kvalitě Q1-Q4. Pod obklad se originální hrana i řezaná hrana se tmelí Knauf Drystar-Filler s pomocí vložení papírové výztužné pásky Knauf Kurt.

Knauf TIP: Doporučujeme klást desky opláštění na sraz těsně vedle sebe, s co nejmenší spárou bez sražení řezané hrany hoblíkem, tak jak je obvyklé u montáže běžných sádrokartonových desek. Rozevřené spáry a poškozené desky (např. ulomené rohy, oštípané hrany) se před finálním tmelením doporučujeme vyspravit např. tmelem Knauf Uniflott Impregniert, protože tmel Knauf Drystar-Filler je vhodný pouze k tmelení do tl. vrstvy 3 mm a vysychá déle než klasické tmely. Na druhou stranu nezanedbatelnou výhodou tmelu Drystar-Filler je i to, že po smíchání s vodou a uzavření do nádoby ho lze ještě cca 1 týden po namíchání použít.


Desky opláštění doporučujeme při montáži klást těsně vedle sebe na sraz


Prášek Drystar-Filler smícháme s vodou na pastózní tmel


Po vyplnění spáry překryjeme výstužnou páskou Knauf Kurt a přetmelíme systémovým tmelem Drystar-Filler


Celoplošné tmelení pod finální úpravu nátěrem nebo malbou

Spodní kovová podkonstrukce do vlhkých místností s ochranou proti korozi
Vlhkostí není samozřejmě zatíženo pouze opláštění, ale také spodní kovové konstrukce, které mohou vlivem vlhkosti a kondenzace vody podléhat korozi. V prostorách, kde vlhkost přesáhne během dne vlhkost 65 %, kondenzuje tam voda a tvoří se korozivní nečistoty, je nutné použít kovové profily a další konstrukční části z kovu s ochranou proti korozi. Protikorozní ochranu respektive stupeň korozní agresivity určuje pro každý projekt zvlášť projektant na základě normy ČSN EN 12944. Pro systém Knauf Drystar se používají profily a příslušenství s ochranou proti korozi třídy C3 (černé) a C5-M (modré).KNAUF TIP: Při montáži spodní konstrukce je třeba dbát na to, aby veškeré řezné hrany profilů byly natřeny opravným lakem. Tím je třeba opatřit i veškeré otvory vytvořené do profilů dodatečně při montáži.
Knauf Drystar představuje ideální podklad pod izolace a obklady

Povrchové úpravy, které lze použít na opláštění deskami Knauf Drystar-Board jsou různé. Ve většině případů se v prostorách, kde se vyskytuje vlhkost nebo odstřikující voda, stěny obkládají keramickým obkladem. Opláštění deskami Knauf Drystar-Board je schopné nést obklad o hmotnosti do 25kg/m2. Konstrukce s povrchovou úpravou, kterou tvoří keramický obklad, a které budou zatíženy odstřikující vodou, je nutné po vytmelení opatřit hydroizolačním nátěrem (např. Knauf Tekutá Hydroizolace). Ve stycích mezi podlahou a stěnou a v dalších kritických místech je doporučeno provést utěsnění bandáží Knauf Hydroband. Konstrukce opláštěné deskami Knauf Drystar-Board lze také opatřit pouze nátěrem. Pod nátěry nebo malby je nutné provést celoplošně vytmelení tmelem Knauf Drystar -Filler a v případě potřeby přebrousit.


Bazén s kontrolovaným větráním. Desky Knauf Drystar-Board umožňují vytvoření moderního prostoru včetně zajímavých designových konstrukcí zavěšených podhledů a předsazených stěn.

Knauf Drystar je systémem suché výstavby, který nastavuje nový standard pro prostory, které jsou trvale zatížené vzdušnou vlhkostí a částečně i odstřikující vodou a přináší velice kvalitní a dlouhodobě funkční řešení do našich moderních a stále dokonalejších staveb.

Aleš Novák
produktmanager ,
Knauf Praha, s.r.o.
foto Knauf