Zpět na materiály, výrobky, technologie

Štukové omítky s původní tradicí a současnou inovací

17. srpna 2022
PR článek

Pro povrchy stěn a stropů v interiérech je v českém stavebnictví po mnoho let tradiční a typickou skladbou kombinace jádrové omítky a štuku. To platí i přes v současnosti vzrůstající oblibu sádrových omítek především u investorů a developerů z řad majitelů rodinných a bytových domů.


Štuky jsou ve stavebních materiálech poměrně specifickou oblastí, která se vyznačuje vysokou mírou konzervatismu u zpracovatelů. Štukové směsi v současnosti dodává na český trh až 15 výrobců a není vůbec snadné přesvědčit zpracovatele např. k použití nového typu štuku od jiného výrobce.

V minulých letech Baumit optimalizoval svou nabídku a dnes se v případě štuků opírá o oblibu svého vlajkového produktu Baumit PerlaFine. Štuk lze použít nejen v interiéru, ale také v exteriéru. Důvod, proč se štuky využívají až z 95 % pro vnitřní použití, je dán vývojem kvalitních exteriérových omítek, a především hojně využívaných efektivních zateplovacích systémů na fasádách domů. Přesto zůstal v případě Baumitu v nabídce jeden typ štuku pro venkovní aplikaci s názvem Baumit PerlaExterior se zrnitostí do 0,6 mm. Jedná se o vysoce hydrofobizovanou vápenocementovou omítku se sníženou nasákavostí pro úpravu povrchu minerálních jádrových omítek.

Interiérové štukové směsi

Na trhu jsou obecně nejprodávanější štuky, jejichž zrnitost se pohybuje okolo 0,5 mm. Tomuto trendu vyhovuje svými produkty většina výrobců. Baumit je v této skupině zastoupen suchou štukovou omítkou Baumit PerlaInterior, která se zrnitostí 0,6 mm spadá do zmíněné kategorie a nabízí tradiční povrchovou vrstvu jádrových omítek. Předností této ručně zpracovatelné suché omítkové směsi je dosažení atraktivní finální štukové struktury.

Konzervatismus realizačních firem se ohledně výběru či výrobce štukových směsí projevuje kromě cenového nastavení a silné konkurence na trhu také jemnými rozdíly v recepturách či v používání odlišného nářadí při nanášení, ale hlavně při závěrečném hlazení či filcování štuku. Jedná se skutečně o drobné rozdíly např. v typu hladítka, aby bylo dosaženo toho nejlepšího výsledku ve finální struktuře štuku. I proto zpracovatelé jen velmi neradi migrují při výběru štuku k jinému výrobci, než na kterého jsou zvyklí. Příkladně dlouhodobé zkušenosti profesionálních firem s realizací štukových omítek Baumit ukazují na nejlepší strukturu hladkého finálního povrchu s pomocí molitanového hladítka s většími vzduchovými póry.

Baumit však přišel s inovací, která alespoň částečně změnila konzervativní pohled investorů a zpracovatelů na štuky, a to prostřednictvím suché štukové omítky Baumit PerlaFine. V současnosti se jedná o jeden z nejprodávanějších štuků v České republice. Jeho zásadním parametrem je zrnitost 0,3 mm, která ho sama o sobě předurčuje ke skutečně velmi jemnému a hladkému finálnímu povrchu, což je velmi oblíbený moderní trend. Úspěchu napomáhá i vyšší bělost povrchu po jeho vyschnutí. Tato vápenocementová omítka se nanáší ručně, a to ve vrstvě 2–4 mm, a umožňuje vytvoření kvalitní štukové struktury i v širším časovém rozmezí podle potřeby zpracovatele. Mezi její přednosti patří také snadná zpracovatelnost, vysoká paropropustnost a dosažení ideálního podkladu pod většinu interiérových nátěrů.

„Naše aktuální zkušenost z trhu ukazuje, že právě omítka Baumit PerlaFine bývá svými nezpochybnitelnými přednostmi někdy tím jazýčkem na vahách při výběru nebo změně dodavatele štuku. Jinými slovy, zpracovatelé jsou ochotni změnit zrnitost štuku z 0,6 mm na jemnější 0,3 mm, opačným směrem se ale už nikdy nevydají a zůstávají u skvěle vypadajícího hladšího a jemnějšího povrchu,“ říká Václav Nevšímal, vedoucí produktového managementu společnosti Baumit.

 

TEXT: Ing. Václav Nevšímal
GRAFICKÉ PODKLADY: Baumit, spol. s r.o.