Zpět na materiály, výrobky, technologie

STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

24. ledna 2013

Přehled akcí na 2. pol. roku 2012 v Praze a Ostravě
www.studioaxis.cz


Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT
30. 8. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h - Praha

Technický dozor investora

11. 9. 2012 - úterý - od 9 do 16 h - Praha

Technický dozor investora

13. 9. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h - Ostrava

Novela zákona o veřejných zakázkách a prováděcí předpisy - aplikace a výklad
20. 9. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h - Praha

Zákon o státní památkové péči
2. 10. 2012 - úterý - od 9 do 13 h - Praha

Kontrolní prohlídky stavebním úřadem

4. 10. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h - Praha

Řízení o odstranění stavby a dodatečném povolení stavby

9. 10. 2012 - úterý - od 9 do 13 h - Praha

Veřejné dražby - zkušenosti z praxe a ukázka fiktivní dražby
10. 10. 2012 - středa - od 9 do 16 h - Praha

Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT
23. 10. 2012 - úterý - od 9 do 16 h - Praha

Řešení sousedských sporů
25. 10. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h - Praha

Novela zákona o veřejných zakázkách a prováděcí předpisy - aplikace a výklad

1. 11. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h - Ostrava

DPH ve stavebnictví a novela DPH v roce 2013
6. 11. 2012 - úterý - od 9 do 13 h - Praha

Stavební zákon - územní řízení a stavební řád
8. 11. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h - Praha

Smluvní vztahy ve výstavbě

13. 11. 2012 - úterý - od 9 do 13 h - Praha

Stavební materiály z plastů z hlediska požární bezpečnosti

15. 11. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h - Praha

Územní plán a jeho realizovatelnost z ekonomického hlediska
20. 11. 2012 - úterý - od 9 do 13 h - Praha

Sanace spodní stavby historických objektů
21. 11. 2012 - středa - od 9 do 13 h - Praha

Stavební zákon - územní řízení a stavební řád

27. 11. 2012 - úterý - od 12:30 do 16:30 h - Ostrava

Přestupkové řízení

4. 12. 2012 - úterý - od 9 do 13 h - Praha