Zpět na materiály, výrobky, technologie

STUDIO AXIS, spol. s r.o., Centrum vzdělávání ve stavebnictví KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2. pol. roku 2014

1. září 2014


4. 9. 2014 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

18. 9. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Nový katastrální zákon a nové prováděcí vyhlášky

25. 9. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Nový občanský zákoník a stavby - povolování, realizace a užívání staveb

30. 9. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
Novela zákona o vodovodech a kanalizacích

2. 10. 2014 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Technický dozor investora

7. 10. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálně připravovaných změnách

10. 10. 2014 - pátek - od 9 do 13 h
Vady a poruchy staveb z pohledu soudního znalce

14. 10. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového občanského zákoníku

17. 10. 2014 - pátek - od 9 do 13 h
Ochrana, závady a životnost konstrukčních materiálů z požárního hlediska

23. 10. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Stavební zákon po velké novele a účinnosti nového občanského zákoníku

30. 10. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Vady projektové dokumentace staveb v souvislosti s novým občanským zákoníkem

4. 11. 2014 - úterý - od 9 do 16 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

13. 11. 2014 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Zákon o veřejných zakázkách v roce 2014 a letech dalších - aplikace a výklad

14. 11. 2014 - pátek - od 9 do 13 h
Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách

21. 11. 2014 - pátek - od 9 do 13 h
Příčiny vzniku trhlin v nosných a nenosných konstrukcích

27. 11. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Zákon o státní památkové péči