Zpět na materiály, výrobky, technologie

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

12. ledna 2012

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství. Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".


Vzdělávací akce 1. pololetí 2012

19. 1. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Vady skryté a zjevné z pohledu soudního znalce

26. 1. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Odpovědnost úřadů za škodu způsobenou ve stavebním řízení

31. 1. 2012 - úterý - od 9 do 13 h
Řešení zdravotní nezávadnosti v budovách

2. 2. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

8. 2. 2012 - středa - od 9 do 13 h
Cyklus poruchy a sanace - část příčky a podhledy

9. 2. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Technický dozor investora

16. 2. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Jak podat žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby

1. 3. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Kontrolní prohlídky stavebním úřadem

7. 3. 2012 - středa - od 9 do 13 h
Cyklus poruchy a sanace - prosklené stěny a lehké obvodové pláště

8. 3. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Novela zákona o veřejných zakázkách

20. - 21. 3. 2012
Obnova památek 2012 - tradiční řemesla v památkové péči

29. 3. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Bezbariérové užívání pozemních staveb

5. 4. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

12. 4. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Garáže z požárního hlediska

17. 4. 2012 - úterý - od 9 do 13 h
Zákon o pozemních komunikacích z hlediska stavební činnosti

19. 4. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče

26. 4. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a jejich promítnutí do zákona 61/2008 Sb. a vyhlášky 148/2007 Sb.

9. 5. 2012 - středa - od 9 do 13 h
Stavební opatření proti vnějšímu hluku a otřesům

16. 5. 2012 - středa - od 9 do 13 h
Architektura a požární bezpečnost

24. 5. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Stavební zákon - územní řízení a stavební řád

31. 5. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Závady historických budov

5. 6. 2012 - úterý - od 9 do 13 h
Autorské právo při projektování staveb

Podrobné informace najdete na: www.studioaxis.cz