Zpět na materiály, výrobky, technologie

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví. Kalendář vzdělávacích akcí na 2. pol. 2015

7. srpna 2015
redakce

Autor:10. 9. 2015 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/

22. 9. 2015 - úterý - od 9 do 13 h
Nový občanský zákoník při povolování, realizaci a užívání staveb /Praha/

1. 10. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálně schválené novele /Praha/

13. 10. 2015 - úterý - od 9 do 16 h
Technický dozor stavebníka /Praha/

20. 10. 2015 - úterý - od 9 do 13 h

Příprava na opravy historických staveb /Praha/

22. 10. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h

Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/

3. 11. 2015 - úterý - od 9 do 13 h

Vady a poruchy staveb ze zkušeností soudního znalce /Praha/

10. 11. 2015 - úterý - od 9 do 13 h
Zákon o státní památkové péči /Praha/

19. 11. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Zatékání do objektů v důsledku závad spodní stavby /Praha/

25. 11. 2015 - středa - od 9 do 13 h
Závady bytových domů z hlediska požární bezpečnosti /Praha/

1. 12. 2015 - úterý - od 9 do 13 h

Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového občanského zákoníku /Praha/

3. 12. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h

Stavební zákon - aktuální změny /Praha/

8. 12. 2015 - úterý - od 9 do 16 h

Zákon o veřejných zakázkách /Praha/


Podrobný program, ceny a přihlášky najdete na: http://www.studioaxis.cz/