Zpět na materiály, výrobky, technologie

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví Kalendář vzdělávacích akcí na 2. pol. 2016

20. září 2016


6. 9. 2016 - úterý - od 9 do 16.30 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/

13. 9. 2016 - úterý - od 9 do 16 h
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek /Praha/

4. 10. 2016 - úterý - od 9 do 13 h

Nové Pražské stavební předpisy /Praha/

6. 10. 2016 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Vrtání ponornými kladivy při hloubení studní a vrtů pro tepelná čerpadla /Praha/

13. 10. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Stavební zákon - aktuální změny /Praha/

18. 10. 2016 - úterý - od 9 do 16 h

Technický dozor stavebníka /Praha/

20. 10. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), se zaměřením na poslední novelu zákona /Praha/

1. 11. 2016 - úterý - od 9 do 13 h
Příprava na opravy historických staveb /Praha/

3. 11. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/

23. 11. 2016 - středa - od 9 do 13 h

Kompletační konstrukce z požárního hlediska /Praha/

29. 11. 2016 - úterý - od 9 do 13 h
Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového občanského zákoníku /Praha/

1. 12. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h

Zákon o státní památkové péči /Praha/


Podrobný program, ceny a přihlášky najdete na: http://www.studioaxis.cz/