Zpět na materiály, výrobky, technologie

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví Kalendář vzdělávacích akcí na 1. pol. 2015

8. prosince 2014
redakce

Autor:15. 1. 2015 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/

22. 1. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky /Praha/

29. 1. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálně schválené novele /Praha/

5. 2. 2015 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Technický dozor stavebníka /Praha/

10. 2. 2015 - úterý - od 9 do 13 h
Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/

12. 2. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Otvorové výplně z požárního hlediska /Praha/

19. 2. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Pražské stavební předpisy /Praha/

26. 2. 2015 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Vrtání ponornými kladivy při hloubení studní a vrtů pro tepelná čerpadla /Praha/

5. 3. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového občanského zákoníku /Praha/

17. - 18. 3. 2015 - úterý a středa - od 9 h
Obnova památek 2015 - beton a památková péče /Praha/

1. - 2. 4. 2015 - středa a čtvrtek - od 9 h
Podzemní vody ve vodárenské praxi /Dolní Morava/

16. 4. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Stavební zákon a prováděcí předpisy /Praha/

21. 4. 2015 - úterý - od 9 do 14 h
Příprava na opravy historických staveb /Praha/

14. 5. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče /Praha/

28. 5. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Kontrolní prohlídky stavebním úřadem /Praha/

4. 6. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Výtahy 2015 /Praha/

11. 6. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Archeologický výzkum ve stavebnictví /Praha/


Podrobný program, ceny a přihlášky najdete na: http://www.studioaxis.cz/