Zpět na informační servis

Stříbrné mince ČNB k výroční Jana Pernera a Josefa Božka

6. října 2015
Text redakce

V září letošního roku jsme si připomněli emisí pamětních stříbrných mincí ČNB pro inženýry dvě významná dvousetletá jubilea.

Již 7. září 2015 uplynulo dvě stě let od narození významného stavitele našich prvních železnic, inženýra Jana Pernera. S jeho jménem je zejména nerozlučně spjata stavba Severní státní dráhy z Olomouce do někdejších Podmokel, která do Prahy dorazila před 170 lety, 20. srpna 1845. Inženýr Perner nejen vedl stavbu úseku dráhy z Pardubic do Prahy a navrhl umístění pražského nádraží Severní státní dráhy (v současnosti Masarykovy) uvnitř hradeb, ale vyměřil i pokračování dráhy z Prahy do Saska údolím Vltavy a Labe. Vážný úraz, který utrpěl 9. září 1845 na nádraží v Chocni při návratu ze služební cesty na Moravu, způsobil jeho předčasné úmrtí a zabránil jeho dalšímu strmému služebnímu vzestupu.

Druhým významným zářijovým výročím bylo předvedení parního vozu sestrojeného mechanikem pražské polytechniky Josefem Božkem. Stalo se tak před dvěma sty lety, v neděli 24. září 1815, v pražské Královské oboře. Sestrojením parního vozu se Božek zařadil mezi světové průkopníky ve využití parního stroje k pohonu vozidel.

Obě výročí připomněla Česká národní banka emisí dvou pamětních stříbrných mincí o nominální hodnotě 200 Kč. Velice si vážíme pozornosti, kterou ČNB propagaci techniky věnuje. Připomínáme tři cykly zlatých mincí ČNB věnovaných od roku 1993 postupně cyklu Deset století architektury (vydávaný v letech 2001 až 2005), cyklus Kulturní památky technického dědictví (vydávaný v letech 2006 až 2010) a letos končící cyklus Mosty (vydávaný v letech 2011-2015).


Autor:
Ing. Karel Zeithammer, CSc.
emeritní ředitel Železničního muzea NTM, poradce generálního ředitele NTM, člen vědecké rady NTM