Zpět na materiály, výrobky, technologie

Středočeský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

17. září 2007
redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy - SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace - ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Autor:Středočeský kraj
Garant: Ing. Milan Kalina - 602 384 183

Název stavby

Adresa stavby

Zhotovitel

Čas

Kontaktní osoba

Betonárna Beroun
+ centrál.laboratoř

Beroun 660
/areál KD cement./

Českomoravský beton a.s.
Betotech s.r.o.

8.00-14.00

p. Žihlo
602 703 511

SOKP 514
Lahovice - Slivenec

Praha 5 Lahovice
Lahovská 85

Sdružení Strabag-
Hochtief-Bögl

u vrátnice -
sraz každou
sudou hodinu

Ing. Paclík
602 356 909