Zpět na materiály, výrobky, technologie

Stavíme most který míří do budoucnosti

8. listopadu 2007
redakce

Projev Ing. Václava Matyáše, prezidenta SPS v ČR v Betlémské kapli byl svižný, s řadou zajímavých citátů a přesně zapadl do slavnostní atmosféry vyhlášení nejlepších staveb roku 2007.

Autor:Vážený pane předsedo Senátu, vážení páni ministři, pane senátore, páni poslanci, vážení hosté, dámy a pánové!

?Lidé budují mnoho zdí, ale málo mostů?. Tento citát belgického dominikána a nositele Nobelovy ceny za mír Georges Pire jsme zvolili jako motto letošního Dne stavitelství a architektury proto, že i my, stavbaři, jsme těmi, kdo musí nejen stavět, ale také umět bourat kus zdi a nahradit ji mostem větší informovanosti, který by více otevřel pohled na náš obor, na jeho výsledky, přínosy, úspěchy a také na možnosti a šance do budoucna.
Chceme zviditelnit a zpopularizovat stavitelství a architekturu, aby byla vnímána veřejností jinak, než když se samozřejmostí míjí nebo využívá naše díla, nebo když je nucena se vyhýbat staveništím právě rozpracovaných staveb.
České stavitelství a architektura má bohatou tradici. Šlo vždy v souladu s evropským vývojem, minimálně ještě v první polovině minulého století. My máme to štěstí, že můžeme být u toho, když se na jeho konci na tuto úroveň rychle navracelo a pokračuje v tom i na počátku nového století.
Jsem velmi rád, že zde mohu oznámit, že Svaz podnikatelů ve stavebnictví spolu s ÚRS Praha a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a za účasti celé řady specialistů z našeho oboru vydal u příležitosti dnešního významného dne publikaci ?Strategie - vize českého stavebnictví do roku 2015?. Stanovuje cíle oboru i cesty, které vedou k jejich dosažení v podmínkách očekávaného složitého a dynamického střednědobého horizontu. Dokument vychází z analýzy odvětví a vytyčuje tendence v profilujících směrech výstavby, perspektivy odvětví a jeho rozvojové šance.
Myšlenka na pořádání Dne stavitelství a architektury se zrodila při koncipování nové podoby vyhlášení výsledků jubilejního 15. ročníku soutěže Stavba roku. Nevznikla proto, aby byla oslavou uvnitř stavebnictví, ale aby to byla důstojná prezentace oboru navenek, určená nejširší veřejnosti, upoutávající její pozornost, zviditelňující naši práci. Tu budou samozřejmě natrvalo připomínat vyhodnocené stavby, ale chceme i něco navíc. Chceme využít tuto příležitost a spojit ji s akcí, která by měla šířeji zapůsobit na veřejnost.
Mohli bychom konstatovat spokojenost s úrovní, jaké stavebnictví a architektura dosahuje i s tempem jejich rozvoje. Mohlo by nás těšit, že je před námi výhled na velkou zásobu práce, kterou musíme vykonat, abychom se vybaveností vyrovnávali vyspělým evropským zemím, aby se naše vzdálenost od nich zkracovala. Přesto ale musíme vnímat i možná rizika.
Římský spisovatel a básník Raetinus Varro připomněl, že ?pole stvořila příroda, ale města vystavěl lidský um?. To platilo před dvěma tisíciletími, platí to i dnes. Máme ale dost těch, jejichž um budeme moci do budoucnosti využít?
Jen stěží se daří naplňovat stavební fakulty zájemci o studium. Ani střední průmyslové školy na tom nejsou o mnoho lépe, stále silněji převažuje zájem o humanitní obory. Ještě horší, ne-li přímo kritická, je situace v získávání mladých lidí do učebních oborů stavebního zaměření. Uvědomujeme si nepříznivou věkovou strukturu řemeslných profesí a již nyní pociťujeme její důsledky. Je mnoho těch, kteří pohlížejí na práci ve stavebnictví jako na namáhavou a náročnou, navíc málo společensky ceněnou. Proto za stěžejní část Dne stavitelství a architektury považujeme Den otevřených dveří na školách všech stupňů, od stavebních fakult až po odborná učiliště, v celé republice, a Den otevřených dveří na významných stavbách ve všech našich krajích.
Chceme, aby naši práci a její výsledky viděli nejen žáci, ale především jejich rodiče, aby si uvědomili, že díky novým moderním technologiím, materiálům a mechanizaci je stavebnictví oborem, který má budoucnost a všechny předpoklady stát se nejen respektovanějším, ale díky zvětšujícímu se zájmu o odborníky i finančně výhodným.
Věříme, že široká propagace všech těchto akcí přinese dobré výsledky. Nejsme idealisti, abychom se domnívali, že to bude ihned, ale naše úsilí bude pokračovat, nedá se v něm polevit. Získávat zájemce o náš obor je povinností nás všech. Nechceme, aby platilo konstatování Lva Nikolajeviče Tolstého, že ?ten, kdo nic nedělá, má vždy dost pomocníků?. Udělejme vše pro to, aby dost pomocníků měl ten, kdo má hodně dobré práce. A té je dostatek právě ve stavebnictví.
Věříme, že most, který stavíme, je architektonicky krásný, je dobře vyprojektován, stojí na pevných základech a míří do budoucnosti.