Zpět na informační servis

Stavebnictví na seznamu recenzovaných periodik

7. srpna 2008
Text redakce

Odborný a poradní orgán vlády České republiky Rada pro výzkum a vývoj, veden snahou o zavedení objektivního a kvalifikovaného hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a reagující na situaci z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2007, se rozhodl vytvořit Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, kterým není přidělen indikátor databáze WoS společnosti Thomson Scientific Impact Factor.
Seznam tvoří 443 časopisů zahrnujících všechny vědecké obory. Časopis Stavebnictví je na tomto seznamu jediným periodikem, který informuje o výsledcích výzkumu a vývoje v odvětví stavebnictví napříč celým jeho spektrem (tzn. nespecifikuje se na dílčí obor stavebnictví a zároveň nespojuje toto odvětví s jiným průmyslovým odvětvím). Umístění časopisu Stavebnictví na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice je přínosem jak pro čtenáře, tak pro autory. Seznam bude Radou pro výzkum a vývoj využíván při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v odborném periodiku.
Zařazení jednotlivých periodik na seznam bylo podmíněno splněním kritérií, která zahrnují požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací a podmínku recenzování jednotlivých prací nezávislými oponenty. Zohledňováno dále bylo zařazení periodika v mezinárodních indexech, forma vydávání periodika, jazyk publikovaných prací a historie periodika. Seznam recenzovaných periodik vydávaných v České republice najdete na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942.