Zpět na informační servis

Stavebnictví má problémy, ale i příležitosti

23. června 2008
Text redakce

• Zástupci stavebních firem musí do škol
?Může se stát, že se za chvíli staneme zemí, kde budou zastoupena všechna možná humanitní vzdělání, ale budou chybět lidé potřební pro tento obor. Firmy se chlubí, jaké mají velké investiční zakázky, přitom pracovní sílu dovážejí,? uvedl na Stavebních veletrzích předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Podle něj podniky mají nedostatek pracovní síly ze zahraničí. ?Doma už začínají zůstávat například Slováci, zájem o práci v Česku přestávají mít Poláci a do své země se vracejí i Ukrajinci,? konstatoval Sobotka. Domnívá se, že zástupci jednotlivých firem by měli začít navštěvovat základní školy a vysvětlovat, co to vlastně znamená být zedníkem. ?Absolutním nesmyslem je představa lidí, že každý musí mít vysokoškolské vzdělání. Odporují tomu i současné platové poměry, kdy si kvalifikovaný zedník vydělá více než vysokoškolák,? poznamenal Sobotka a upozornil, že se zapomnělo na to, že zedničina u nás patřila k obrovským tradicím. Jednou z cest je, aby velké firmy zakládaly své vlastní učňovské školy. K problému patří také současný systém vysokého školství. Na univerzity s technickým zaměřením se totiž hlásí málo zájemců. Školství však dostává na svůj provoz peníze podle počtu studentů.

• SPS mapuje situaci ve školství
Svaz podnikatelů ve stavebnictví jednal se zákonodárci u příležitosti prvního Dne stavitelství a architektury v roce 2007, jehož účelem je propagovat odvětví a získat novou generaci pro stavební firmy. Systém spolupráce nastartovalo setkání poslanců a senátorů se specialisty z oboru a zástupci renomovaných firem v Senátu loni v říjnu. SPS v tomto trendu pokračuje, například zajímavá akce se uskutečnila na Stavebních veletrzích v Brně. Specialisté z Francie tam hovořili o systému učňovského školství ve stavebnictví. V této zemi totiž před patnácti lety řešili stejné problémy s nedostatkem studentů a učňů, jako my máme v současnosti. ?Pokud se u nás nezačne okamžitě tento problém řešit, hrozí pokles klasické stavební výroby,? upozornil generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Miloslav Mašek.

• Neomezené možnosti pro stavbaře v Rusku
Prezident SPS v ČR Václav Ma- tyáš uvedl, že české stavebnictví je v dobré kondici, což ukázal letošní ročník Stavebních veletrhů. Má velkou možnost se nadále rozvíjet také v Polsku a Rusku. ?Stavbaři se o tom přesvědčili na letošních veletrzích, kde se uskutečnila řada akcí s našimi kolegy ze zahraničí, rozjednala se tu spolupráce s Polskem, Slovenskem a Ruskem. Je to nejlepší cesta, jak se dohodnout na zahraniční spolupráci a připravit naše firmy k efektnímu exportu jejich výrobků a služeb do zahraničí,? konstatoval Matyáš.
O spolupráci se v Brně zajímalo 150 představitelů stavebních podniků z Běloruska a 50 z Ruské federace. ?Situace s trhem směrem do Ruska je z mého pohledu po období 90. let opět otevřená. Jako politik a předseda Senátu tam jezdím a se mnou i čeští podnikatelé. Stejné podmínky jsou také v Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Pro naše podnikatele je dobré, že ruští partneři přijeli do Brna,? řekl předseda Senátu Přemysl Sobotka.

• Východní země mají velký zájem o české stavební firmy
Václav Petříček, předseda představenstva Komory SNS, uvedl, že česká vláda a Ministerstvo průmyslu ČR připravuje na tento rok zasedání mezivládní rusko-české pracovní komise v Petrohradě. ?Tato komise se už několik let věnuje přípravě konkrétních projektů. Například loni to bylo 17 projektů z průmyslové oblasti a nyní připravujeme dalších 42 v oblasti inovací a technické spolupráce. Letos bychom rádi zvýraznili obor stavebnictví,? řekl Petříček. Podle něho ruský trh už není pouze prostor pro služby, přichází období, kdy lze spojovat kapitály a zakládat společné podniky. Proto komora v tomto roce zorganizuje řadu podnikatelských misí v čele s představiteli vlády a ministerstev. Komora SNS se dohodla se SPS v ČR na zainteresování členů svazu při pronikání na ruský trh. ?Jsem rád, že se tato setkání uskutečňují mezi podnikateli, rozvoj stavebnictví u nás výrazně předstihuje situaci v jiných oborech. Loni rozsah provedených stavebních prací dosáhl 130 miliard dolarů. Z budov, které byly v loňském roce postaveny, činil 90 procent bytový fond,? uvedl Aleksej L. Fedotov, velvyslanec RF v ČR. Podle něho bude vytvořen federální fond, který má přispívat právě na bytovou výstavbu a zaměří se také na soukromé bydlení. Při realizaci projektů, jež budou schváleny v rámci této koncepce, se naskýtá prostor pro české firmy,? uvedl velvyslanec.

• Naše firmy se mohou opět v Rusku prosazovat
Prezident SPS v ČR Václav Ma- tyáš připomněl, že je třeba uchopit rostoucí poptávku ruských investorů, ale též vytvořit předpoklady českým stavebním firmám, aby se mohly efektivně na ruský trh vrátit. ?České stavebnictví v minulosti zanechalo v Rusku dobrou stopu. Svaz připravil materiál pod názvem Vize českého stavebnictví do roku 2015, přičemž věnoval mimořádnou pozornost exportu. Zdá se, že země bývalé patnáctky EU jsou pro naše stavební firmy do roku 2011 uzavřeny. Obrovský ekonomický potenciál z tohoto hlediska je však v Rusku, kde je tedy velká příležitost pro zahraniční investory, tedy i pro české stavebnictví. Podstatné je, že na ruském trhu posiluje role ruských investorů, kteří vkládají do tohoto oboru značné prostředky,? uvedl Matyáš. Podle něho nejde pouze o velké akce v dopravní infrastruktuře, ale především o občanskou výstavbu. ?V Rusku hodláme vystupovat nejen účastí v projektech, ale zřizováním vlastních dceřiných společností, protože potenciál technický a ekonomický v našich firmách je na velmi dobré úrovni. Významná je v tomto směru podpora našich vládních, bankovních a svazových institucí.?

• Příležitost pro stavbaře je i v Polsku, které buduje infrastrukturu
Šance pro české investory ve stavebnictví je i v Polsku, jde především o investice do infrastruktury. Tato země se v současnosti zaměřila na výstavbu silnic, neboť se tam má v roce 2012 uskutečnit mistrovství Evropy ve fotbale. Polská vláda plánuje vložit mnohamiliardové částky do silniční a dálniční sítě. Jiří Banot, ředitel Czech Trade ve Varšavě, který má na starosti investice českých podnikatelů, považuje Polsko za zemi s řadou příležitostí. ?Tato země v posledních letech zaznamenává velký rozvoj, roste HDP, průmyslová výroba a klesá nezaměstnanost. Právě úbytek lidí bez práce má však za následek nedostatek kvalifikovaných pracovních sil,? konstatoval Banot. V Polsku jsou i další možnosti pro naše stavební firmy, opět se jedná o evropský šampionát, kvůli němuž je třeba postavit čtyři nové stadiony, opravit některá sportoviště a hotely. Rychlostních silnic by mělo být vybudováno 2100 km a dálnic 900 km. Celkové investice před mistrovstvím Evropy mají v Polsku dosáhnout zhruba 27 milionů eur, tedy přes 675 milionů korun.