Zpět na informační servis

Stavba tramvajové trati v Brně-Bohunicích před dokončením

27. října 2022
Text redakce

Největší investiční akce Dopravního podniku města Brna a jihomoravské metropole finalizuje v těchto dnech. Na nové tramvajové trati k Fakultní nemocni Brno a Univerzitnímu kampusu v Brně-Bohunicích je dokončena většina prací, nyní se staví v tunelové části trolejové vedení, stavba se vybavuje technologiemi a upravuje se terén. Nová trať je vedena hloubeným tunelem pod Mikuláškovým náměstím a ústí v ulici Netroufalky. Tunel o délce 619 m vede v hloubce 9 m. Během léta byly vybudovány zastávky, terminál trolejbusů a trolejové vedení a byla položena dlažba. První testovací jízdy tramvají a revize se uskuteční během podzimu, poté bude v tomto nejdelším tramvajovém tunelu v ČR zahájen ke konci roku provoz s cestujícími. Tramvajová doprava výrazným způsobem ulehčí přetížené dopravě, usnadní přepravu brněnské veřejnosti i pacientů do druhé nej­větší nemocnice v ČR s 1 200 lůžky a 4 000 zaměstnanci a pomůže také studentům. Stavba za 1,4 mld Kč (dotace z EU činí 1,157 mld. Kč) začala na podzim 2019 a je jedinečná v několika ohledech. Jedná se o jedinou intravilánovou stavbu tunelu pro tramvajovou dopravu na území ČR v posledním desetiletí. Veškeré smluvní vztahy v rámci projektu jsou založeny na mezinárodních smluvních podmínkách ­FIDIC (tzv. Bílá a Žlutá kniha FIDIC).
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 08:05
Tracy is unable to log error.