Zpět na informační servis

Státy EU snížily spotřebu plynu o 19,3 %

11. května 2023
Text redakce

Státy Evropské unie snížily od loňského srpna do letošního ledna spotřebu plynu proti průměru za stejné období v předchozích pěti letech o 19,3 %. Překonaly tak cíl úspor, který si loni samy stanovily, aby se vyrovnaly s poklesem dodávek plynu z Ruska. Ve své zprávě to uvedl evropský statistický úřad Eurostat.

Podle analýzy Eurostatu snížilo 22 z celkem 27 členských zemí spotřebu nejméně o 15 %. Je mezi nimi i Česká republika, která je však pod 19% průměrem celé EU. Vede Finsko s poklesem spotřeby o více než 57 %, následuje Litva s poklesem o téměř 48 % a Švédsko, kde spotřeba klesla cca o 40 %. Naopak Malta spotřebu o 12 % zvýšila, spotřeba na Slovensku je podle Eurostatu vyšší o 4,5 %. Splnit cíl snížení spotřeby se zatím nepodařilo ani Irsku, Španělsku a Slovinsku, i když jejich spotřeba proti předchozím pěti letům klesla.

Slovenské ministerstvo hospodářství informovalo, že cíl snížit spotřebu plynu alespoň o 15 % země na základě údajů místního plynárenského dispečinku splnila. Poukázalo na nesprávné informace Eurostatu a uvedlo, že pokračuje revize dat za roky 2017 až 2021. Ministerstvo také upozornilo na zjištěné nesrovnalosti ohledně objemu skladovaného plynu na Slovensku. Podle ministerstva například za letošní leden klesla spotřeba plynu na Slovensku oproti pětiletému průměru o 23,1 %, zatímco podle dosavadních dat Eurostatu pokles dosáhl jen 8,7 %.Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu z konce loňského února se země EU zavázaly, že od srpna do března 2023 sníží spotřebu plynu o 15 % proti průměru za stejné období v předchozích pěti letech. Za šest měsíců je tak jejich úspora zatím vyšší, než se zavázaly. EU začala po ruské invazi plyn z Ruska odmítat.

Zdroj:
Česká spořitelna, odbor ekonomických a strategických analýz (redakčně upraveno)

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:41
Tracy is unable to log error.