Zpět na informační servis

SPS v ČR: výsledky ankety mezi členy

19. prosince 2012
Text redakce

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR oslovil na počátku června 2012 svou členskou základnu a zaslal jí sadu dotazů jako součást rozsáhlé ankety, zaměřené na aktuální situaci ve stavebních firmách.

Anketa byla ukončena 30. června 2012 a přinesla řadu zajímavých výsledků - většinu z nich bylo možné předpokládat, některé však byly překvapující. Celkem se šetření zúčastnilo 116 firem ze všech krajů České republiky. Největší účast byla zaznamenána v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji, v Kraji Vysočina a v Praze. Respondenti porovnávali rok 2011 s předpokládaným vývojem roku 2012. Kladené otázky směřovaly na objem stavební produkce, hospodářské výsledky, stav zaměstnanců a objem nasmlouvaných prací. Další okruh dotazů se zabýval firmami a dopady aktuální situace na firmy. V oblasti produkce, hospodářského výsledku, stavu zaměstnanců a nasmlouvaného objemu prací signalizují dvě třetiny všech oslovených firem v České republice pokles. U zakázky předpokládá pokles větší než 10 % dokonce 52 % dotázaných. Tato čtyři kritéria vnímá jako parametr beze změny 10 až 30 % firem, nárůst naopak hlásí 8 až 22 % firem.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).