Zpět na materiály, výrobky, technologie

Správný výběr zasklení se vyplatí – finančně i komfortem

8. srpna 2023
PR článek

Z pohledu architektury jsou okna napříč styly i staletími jedním z nejzásadnějších prvků formujících tvář celé budovy. Kromě estetiky ale také do značné míry definují komfort našeho bydlení. Touha pro prosluněných interiérech vede logicky ke zvětšování zasklení, které tedy musí splňovat daleko vyšší nároky na tepelněizolační vlastnosti, než tomu bylo v historii. Kvalitní zasklení se díky tomu stává zásadním bodem při snižování energetické náročnosti budov.


Okna totiž představují značnou část obálky budovy, v případě klasických rodinných domů je to odhadem asi 15–20 % plochy všech stěn, u moderněji pojatých staveb může být toto číslo i větší. V minulosti představovala okna energeticky nejslabší článek celého pláště, ta současná ovšem překonávají své předchůdce nesrovnatelně lepšími vlastnostmi a zcela zásadně proměňují jejich fungování. Místo tepelných ztrát totiž dokážou zajistit nemalé tepelné zisky.

Pro fungování oken je totiž nejdůležitější jeho zasklení, které dokáže zásadně vylepšit nejen uživatelský komfort, ale výrazně také celkovou energetickou bilanci budovy. „Klíčová je správná volba zasklení ve vztahu ke světovým stranám a opuštění zažité představy, že jeden typ zasklení insta­lujeme do všech oken v domě. Připravili bychom se tak o možnost využití výhod jednotlivých zasklení. Především u novostaveb je proto vhodné, aby s různými typy zasklení pracoval již projektant při návrhu budovy,“ vysvětluje Andrea Stejskalová, manažerka marketingu společnosti ­HELUZ IZOS, předního dodavatele zasklení v České republice.

Jedním z nejdůležitějších parametrů zasklení je totiž solární faktor (g) udávající, jak je zasklení schopné propouštět tepelnou energii ze slunečního záření, čím je jeho hodnota vyšší, tím lépe. Například v případě zasklení trojsklem IZOS ENERGY+ je to hodnota nad 0,6, tedy 60% propustnost tepelné energie. V zimních měsících, kdy je slunce nízko nad horizontem, zajišťuje takové zasklení cenné solární zisky, jeho perfektní tepelněizolační vlastnosti díky využití tří skel v teplých distančních rámečcích zase zaručují, že získané teplo neuniká z interiéru zpět. Okna de facto vytápějí místnost zcela zdarma. „Testování naší společností ukázalo, že zasklení dosahuje povrchové teploty na vnitřním skle až o 2 °C vyšší než běžné zasklení, v úspoře na vytápění to představuje kolem 15 % výdajů,“ vysvětluje Andrea Stejskalová. Tyto výhody mohou například u novostaveb zcela eliminovat jindy potřebné technologie pro získávání energie z obnovitelných zdrojů. „Za určitých podmínek, například při vhodné orientaci budovy a velikosti oken, se můžeme při návrhu nové budovy obejít například bez doplňkových solárních systémů či tepelného čerpadla i při současných velmi přísných nárocích na energetickou spotřebu budovy. Úspora vstupních nákladů proto může být opravdu velká,“ doplňuje.

Snížení nákladů se přitom netýká pouze vytápění, ale rovněž chlazení, které začíná být i v našich klimatických podmínkách stále aktuálnější. „V případě trojskla IZOS ­SHADOW s multifunkčním nízkoemisním a protislunečním pokovením je naopak klíčovou vlastností schopnost sluneční paprsky odrážet, respektive zabraňovat jejich prostupu do interiéru, který se díky tomu nepřehřívá. Významně tak klesají náklady na chlazení velmi energeticky náročnými klimatizacemi. Pokud nemůžeme využít stínicí techniku, je takové zasklení ideální,“ popisuje manažerka marketingu společnosti HELUZ IZOS. Zákazníky určitě osloví také neutrální vzhled zasklení prakticky bez zabarvení, vhodný i pro rezidenční objekty.

Vlastnosti zasklení jsou ale nesmírně důležité také pro starší budovy. Jestliže dnešní zasklení dosahuje součinitele prostupu tepla Ug až 0,5 W/m2K, u starších oken jsou to hodnoty násobně vyšší. „U vysloveně historických budov se dá hodnota spíše odhadovat, ale například dvacet až třicet let stará plastová okna se pohybují někde kolem hodnoty 2,0 W/m2K. I kdybyste zasklení takového okna vyměnili za nejlevnější dvojsklo IZOS DOUBLE s hodnotou Ug 1,1 W/m2K, klesne prostup tepla zasklením na polovinu. V případě zasklení IZOS ENERGY+ solárním faktorem jsme na čtvrtině, a ještě zajistíme našemu domu či bytu solární zisky,“ vysvětluje Andrea ­Stejskalová.

Výměna zasklení se proto stává nejrychlejším a velmi efektivním krokem vedoucím ke snížení nákladů na vytápění. Zájemci navíc mohou využít výrazné dotace v rámci programu Nová zelenám úsporám, ­respektive Nová zelenám úsporám Light, které u nízkopříjmových domácností prakticky kompletně pokryjí investici do ­nového zasklení.

HELUZ IZOS – jediné zasklení s certifikací Osvědčeno pro stavbu na českém trhu

Izolační trojskla a dvojskla IZOS prošla sérií náročných zkoušek provedených nezávislými akreditovanými zkušebnami z České republiky a Německa. Na základě splnění všech kvalitativních požadavků jednotlivých zkoušek a celkového posouzení vhodnosti výrobku pro stavbu získala společnost HELUZ IZOS jako jediný výrobce izolačních skel licenci pro použití značky OSVĚDČENO PRO ­STAVBU. Licenci propůjčil Svaz zkušeben pro výstavbu koncem roku 2022.

HELUZ IZOS – jediné zasklení s certifikací Osvědčeno pro stavbu na českém trhu

Izolační trojskla a dvojskla IZOS prošla sérií náročných zkoušek provedených nezávislými akreditovanými zkušebnami z České republiky a Německa. Na základě splnění všech kvalitativních požadavků jednotlivých zkoušek a celkového posouzení vhodnosti výrobku pro stavbu získala společnost HELUZ IZOS jako jediný výrobce izolačních skel licenci pro použití značky OSVĚDČENO PRO ­STAVBU. Licenci propůjčil Svaz zkušeben pro výstavbu koncem roku 2022.