Zpět na informační servis

Správa železnic testuje trať Břeclav – Vranovice

11. března 2020
Text redakce

Od prosince loňského roku probíhají v části trati mezi Břeclaví a Vranovicemi testovací jízdy drážních vozidel rychlostí 200 km/h. Cílem zkoušek je příprava vybraných úseků české železniční sítě na plánované zvýšení rychlosti a prověření chování nosných konstrukcí i dalších částí železničních staveb při výrazně vyšším dynamickém zatížení. Měří se rovněž akustické zatížení okolí trati při průjezdu vozidel vyšších rychlostí, než je současných 160 km/h.

Ministerstvo dopravy a Správa železnic
Ministerstvo dopravy a Správa železnic
Úsek Vranovice – Břeclav je součástí připravované sítě vysokorychlostních tratí. V tomto konkrétním případě modernizace tratě na vyšší rychlost by měla ještě v letošním roce začít příprava projektu, následovat bude dokumentace pro stavební povolení a poté samotná realizace stavby s předpokládaným termínem dokončení v závěru roku 2025.