Zpět na stavby

Spotřeba energie v českých domácnostech

Ve druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 organizoval Český statistický úřad (ČSÚ) rozsáhlé výběrové šetření o vybavení českých domácností elektrickými spotřebiči, tepelné ochraně bytových a rodinných domů a spotřebě paliv a energií v sektoru domácností podle účelu užití – ENERGO 2015. Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky přibližně v 20 000 domácností, což odpovídá 0,5 % trvale obydlených bytů. Kromě výsledků výběrového šetření využil ČSÚ při výpočtu jednotlivých ukazatelů dostupné informace Energetického regulačního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších institucí.

Autor:


Je absolventkou střední ekonomické a střední knihovnické školy. Od roku 1977 pracuje v oblasti stavebních informací, v  současné době je poradkyní v Kanceláři ČKAIT. Zabývá se tvorbou informačních systémů ve výstavbě, organizací informačního servisu  pro  členy  ČKAIT a další stavební veřejnost,  vydáváním odborné literatury a publikační činností.


ČSÚ uskutečnil v minulosti dvě obdobná šetření o energetické spotřebě domácností, v roce 1997 a 2004. Zpracování získaných údajůnení u všech šetření úplně shodné, možnost sledování výsledků všech tří šetření v časové řadě je proto omezená. Mezinárodní srovnání spotřeby paliv a energie v domácnostech umožnily informace evropské energetické statistiky (evropský projekt HORIZONT). Zjištěné údaje publikoval ČSÚ v únoru 2017 v rozsáhlé studii s cennou tabulkovou částí.

Na domácnosti připadá 28 % z celkové energetické spotřeby státu. Nejrozšířenější je využívání elektřiny – využívá ji všech 4,3 milionu českých domácností. Zemní plyn odebírá 62,9 % domácností. Největší objem energií spotřebujeme na vytápění, cca dvě třetiny z celkové spotřeby domácností. Na druhém místě se 17,4 % spotřebované energie je ohřev vody. Na osvětlení a provoz domácích spotřebičů připadá 7,2 % veškeré energie, o něco méně spotřebujeme při vaření. Jen v omezené míře využívají české domácnosti klimatizaci, ta spotřebovává jen 0,1 % z celkové spotřeby.

Šetření ENERGO 2015 umožnilo spotřebu paliv a energií v domácnostech podrobně analyzovat

Na domácnosti připadá 28 % z celkové energetické spotřeby státu. Nejrozšířenější je využívání elektřiny – využívá ji všech 4,3 milionu českých domácností. Zemní plyn odebírá 62,9 % domácností. Statistici spočítali, že nejvíce energie spotřebují domácnosti na vytápění – v roce 2015 celkem 196 585 TJ, což představuje dvě třetiny celkové spotřeby. Na druhém místě je ohřev teplé užitkové vody se 17,4% podílem, na třetím osvětlení a spotřeba elektřiny domácími spotřebiči (7,2 %).

Na vaření se podle předběžných v ýsledků v ydalo 19 555 TJ (6,7 %). Naopak nejmenší podíl na celkové konečné spotřebě domácností, především v rodinných domech, měla kategorie „ostatní koncové užití“, tj. spotřeba paliv a energií realizovaná mimo byt. Jedná se například o spotřebu elektřiny či benzinu v sekačkách na trávu, spotřebu energie na ohřev vody ve venkovních bazénech atd.

Když se na spotřebu domácností v roce 2015 podíváme z pohledu účelu využití jednotlivých paliv, zjistíme, že nejvíce elektřiny (40 %) se spotřebovalo na osvětlení a provoz spotřebičů. Zemního plynu se nejvíce využilo k vytápění – téměř dvě třetiny celkové spotřeby. Mírně přes 60 % nakupovaného tepla bylo využito na vytápění, zbývající část sloužila k ohřevu teplé užitkové vody. Většina tuhých paliv a obnovitelných zdrojů energie včetně palivového dřeva se spotřebovala v kotlích a kamnech za účelem vytápění; 70 % kapalných paliv bylo použito na vytápění a zbývající část především na vaření. Měřeno v energetických jednotkách se na vytápění domácností v roce 2015 nejvíce používaly obnovitelné zdroje energie (36,0 %), dále pak zemní plyn (26,9 %), potom tuhá paliva (19,2 %), pak nakupované teplo (13,4 %) a nakonec elektřina (3,8 %) a kapalná paliva (0,7 %). V případě ohřevu teplé užitkové vody převládal zemní plyn a nakupované teplo s více než 70% podílem. K vaření se využívá především elektřina a zemní plyn. Na osvětlení a spotřebiče, chlazení a ostatní koncové užití je jako zdroj energie v drtivé míře využívána elektřina.

K základnímu vybavení téměř všech českých domácností patří pračka, televize a počítač. Běžná je také chladnička s mrazákem. Téměř 90 % těchto spotřebičů bylo v energetické třídě A a vyšší. Myčku nádobí vlastní 37 % domácností, sušičku prádla 5 %. Jen v omezené míře využívají české domácnosti klimatizaci, ta spotřebovává jen 0,1 % z celkové spotřeby. V dlouhodobé časové řadě 1990–2015 vykazuje plynulý pokles spotřeba tuhých paliv a plynulý nárůst využívání OZE. Spotřeba elektřiny se zvýšila v roce 2010 v porovnání s rokem 1990 o více než polovinu, v roce 2015 zaznamenala mírný pokles. Nakupované teplo v letech 1990 až 2010 kolísá kolem hodnoty 50 000 TJ. Je otázkou, zda pokles o cca 20 % v roce 2015 můžeme připisovat nižší spotřebě tepla na vytápění, nebo odpojování bytových domů od centrálního zásobování teplem. Spotřeba zemního plynu – zřejmě v důsledku podpory plynofikace – stoupla v letech 1990 až 2000 na více než dvojnásobek, v roce 2015 klesla proti roku 2010 o 18 %.

Celý článek naleznete v archivu čísel 01-02/2018.

Průměrná roční energetická náročnost bytů v zemích EU v roce 2014 (v gigajoulech). Zdroj: Databáze Odyssee – http://www.odyssee-mure.EU
Průměrná roční energetická náročnost bytů v zemích EU v roce 2014 (v gigajoulech). Zdroj: Databáze Odyssee – http://www.odyssee-mure.EU