Zpět na informační servis

Společnost Inoutic zmapovala segment výroby PVC oken v České republice. Počet výrobců i jeho hodnota od roku 2009 stále klesá

15. října 2014
Text redakce

Společnost Inoutic / Deceuninck, přední výrobce PVC systémů pro výrobu plastových oken a dveří, jako první exkluzivně zmapovala trh výrobců v oblasti PVC oken v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Odhad velikosti českého trhu na základě zjištěných dat činí 6-7 miliard Kč a v posledním roce se počet výrobců snížil o 15 %. Současně 44 % výrobců zaznamenalo pokles tržeb.

Průzkum, který byl realizován na jaře letošního roku ve spolupráci s výzkumnou agenturou MindBridge Consulting identifikoval na území ČR 187 subjektů zabývajících se výrobou PVC oken a dveří. Data za rok 2013 poskytují jedinečný pohled na tento segment stavebnictví, který v posledních letech prochází dynamickými změnami.

Dle názoru odborníků se těsně po nástupu krize v roce 2009 hodnota trhu s okny a dveřmi pohybovala okolo 15 miliard Kč. Od té doby klesl objem trhu o necelou polovinu, což potvrzuje i zrealizovaný průzkum.

Odhady velikosti trhu výroby PVC oken v ČR se na základě provedeného průzkumu pohybují mezi 6-7 miliardami Kč. Jedná se odhadovaný objem dle zjištěného obratu výrobců očištěný o příjmy z prodeje ostatních souvisejících výrobků, jako jsou žaluzie, parapety atd., a montážní a stavební služby, které také tyto firmy zpravidla poskytují. V této hodnotě není zahrnut import PVC oken do ČR.Kvalifikované odhady uvádějí, že se do ČR doveze cca 30-40 % oken z celkové hodnoty trhu s PVC okny a dveřmi. Největší část dovozu pochází z Polska a Slovenska. Na základě údajů z průzkumu lze odhadovat počet vyrobených okenních jednotek v ČR za rok 2013 těsně pod hranicí jednoho milionu kusů. Z toho necelých 20 % jde na export - zejména na Slovensko, do Německa a Rakouska.

V roce 2013 bylo v České republice 187 společností zabývajících se výrobou oken a dveří z plastových profilů. Oproti roku 2012 to znamená pokles počtu subjektů zabývajících se touto oblastí podnikání o 34 subjektů, tj. o 15 %. Nejvyšší úbytek výrobců oken byl zaznamenán v Plzeňském regionu, kde počet výrobců oken klesl o více jak polovinu z 11 na 5, dále v Jihomoravském regionu kde se počet snížil o 8 subjektů a ve Středočeském kraji kde se počet snížil o 7 výrobců.

Přetrvávající krize v tomto odvětví se nevyhýbá ani Slovensku a Maďarsku - pro zajímavost v sousedním Slovensku činil pokles počtu výrobců 10 % a v Maďarsku dokonce více než 30 %.

Co se týká vývoje obratů výrobců PVC oken v roce 2013, tak pouze 1/3 výrobců zaznamenala růst obratu ve srovnání s rokem 2012, ale více jak 44 % výrobců zaznamenalo výrazný (13,7%) respektive mírný (30,5%) pokles a čtvrtině z nich obrat stagnoval.

?Dlouhotrvající úbytek firem zabývajících se v ČR výrobou PVC oken a dveří je důsledkem pokračujícího poklesu stavebnictví včetně nedostatku velkých investičních projektů a absence vládních programů na podporu renovací. Řada firem tuto situaci řeší přechodem z výroby na distribuci a montáž oken a dveří nebo úplným ukončením podnikání. To vede k úbytku pracovních míst, negativnímu dopadu na českou ekonomiku a v neposlední řadě i k navyšování dovozu z okolních zemí, zejména z Polska. Polská vláda totiž výrobce oken dlouhodobě efektivně podporuje a objem výroby plastových oken v Polsku v roce 2013 přesáhl už i objem výroby německého trhu,? uvedl Radek Slabák, generální ředitel Inoutic Česká republika.