Zpět na informační servis

Školka Haas Fertigbau s materiály fermacell se představí na Dnu otevřených dveří v Babicích u Říčan

15. července 2014
Text redakce PR článek

Ve středu 16. července 2014 organizuje v Babicích u Řičan společnost Hass Fertigbau Chanovice, významný tuzemský a evropský výrobce dřevostaveb, ve spolupráci s obcí Babice u Říčan, Den otevřených dveří. Cílem akce je představit zástupcům dalších obcí i široké veřejnosti výhody nové babické školky na bázi dřevostavby. Na obvodových a vnitřních stěnách nové mateřské školy jsou poprvé v tuzemském objektu firmy Haas Fertigbau použity sádrovláknité desky fermacell.

Okolí Říčan lákalo a láká k bydlení mnoho mladých rodin z Prahy. Kromě dopravní dostupnosti a zázemí obce je však pro rodiče malých dětí klíčovým faktorem i kapacita škol a školek. Ta přitom zoufale chybí v řadě obcí v okolí metropole, kde se staví nové rodinné nebo bytové domy. Rozhodnutí rodiny, zda se do stavby nového bydlení vůbec pustit či nikoliv, ovlivňuje možnost získat místo ve školce přímo v novém bydlišti. Vedení obce Babice u Říčan velkou výstavbu nových rodinných domů ve svém katastru podporuje a na rostoucí zájem nových obyvatel o místo ve školce včas zareagovalo.

Nová mateřská škola pro 2x24 dětí, která bude představena na Dnu otevřených dveří, se nachází na severním okraji obce za zástavbou rodinných domů, při okraji lesa. Školu navrhl autorský kolektiv Ing. arch. Lubor Sladký, Ing. arch. Lukáš Holub, Ing. Jan Rybář, Ing. arch. Tereza Čudová Ajmová z architektonické kanceláře S.H.S architekti s.r.o. Praha. Jednopodlažní, dvoutřídní budova je navržena jako dřevostavba a tvoří ji dva trakty - herní a pobytové místnosti školky a zázemí dětí a vychovatelek. Uprostřed a po stranách jsou jednotlivé trakty navzájem uskočeny, čímž vytvářejí vlastní hmotové řešení školky - dva do sebe zaklíněné podélné hranoly, otočené kolem své osy proti sobě ve sklonu střechy 15°.

Den otevřených dveří, organizovaný ve středu 16. července 2014 v Babicích u Říčan, chce ukázat všechny hlavní výhody školky na bázi dřevostaveb - možnost postavit novou mateřskou školu rychle, kvalitně, cenově efektivně, na míru dle individuálních představ a přitom bez zatížení životního prostředí.

Obvodové konstrukce jsou tvořeny sendvičem z dřevěných trámků KVH a oboustranným obkladem požárně odolnými sádrovláknitými deskami fermacell, vyplněnými tepelnou izolací z minerálních vláken. Vnější fasádu objektu tvoří z větší části standardní kontaktní zateplovací systém z desek z pěnového polystyrenu a s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Fasády obou štítů jsou obloženy cementovláknitými deskami na roštu s provětrávanou mezerou a minerální tepelnou izolací. Vnitřní části východní fasády, obrácené do vnějšího herního prostoru dětí, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva. Francouzská okna umístěná ve východní fasádě umožňují přímý výstup na vnější terasy obou herních místností i do zahrady a dětského hřiště.

Stavbu realizuje firma Hass Fertigbau Chanovice, která patří u nás i v Evropě mezi významné
výrobce dřevostaveb. Společnost s téměř stoletou tradicí ve výstavbě montovaných staveb na bázi dřeva staví rodinné domy v běžném, nízkoenergetickém a pasivním standardu, vedle nich také objekty pro administrativu, školství, zdravotnictví, sport, průmysl i zemědělství. Podle Jaroslava Benáka, technického ředitele Fermacell GbmH, o.s. Praha, je spolupráce s Haas Fertigbau u nové školky další významnou referencí: ?Sádrovláknité desky fermacell se u nových školek z modulů nebo na bázi dřevostavby uplatňují díky výborné požární odolnosti, ale i pro své statické a akustické parametry. U babické školky je použita osvědčená konstrukce nosné montované stěny 1 HT 11 s deskami fermacell 12,5 mm. Tyto stěny s protipožární odolností splňují vysoké požadavky útlumu zvuku a jsou ideální pro členění vnitřního prostoru zejména ve stavbách, jako jsou administrativní a správní budovy, nemocnice, průmyslové stavby a bytová výstavba.?