Zpět na informační servis

Silnice z Dlouhé Loučky do Křenova bude bezpečnější

18. září 2007
Text redakce PR článek

Podstatně větší komfort a především daleko vyšší bezpečnost poskytuje nyní po komplexní rekonstrukci silnice II/368 v úseku mezi obcemi Dlouhá Loučka a Křenov. Na téměř dvoukilometrovém úseku spojujícím Letovice s Moravskou Třebovou byl opraven povrch vozovky, propustky, krajnice a bylo vyměněno vodorovné a svislé dopravní značení. Rekonstrukci v ceně více než 22 miliony korun provedla společnost Skanska DS od května do srpna roku 2007. Investorem byl Pardubický kraj s přispěním Evropské investiční banky.

?Rekonstrukce silnice začala sanací okrajů vozovky, které byly poškozeny těžkými vozidly. V květnu a začátkem června jsme v celém úseku zpevnili poškozené okraje vozovky, poté jsme zbrousili její povrch a v polovině června jsme položili dvě nové vrstvy asfaltu,? říká mistr Petr Janoš ze společnosti Skanska DS.

Dále pracovníci Skanska DS obnovili stávající narušené propustky a v Křenově rozšířil vozovku až o 50 cm. Na závěr zpevnili a rozšířili krajnice, vyčistili příkopy a v celém úseku vyměnili dopravní značení.

Modernizace silnice si vynutila od 22. května částečnou a od 4. do 20. června úplnou uzavírku. Výjimku měly linkové autobusy, hasiči, vozidla záchranné služby a obyvatelé Křenova. ?Děkujeme lidem z Dlouhé Loučky i Křenova za trpělivost během dopravních omezení. Odměnou jim je kvalitní a bezpečná silnice v jejich obcích,? dodal Janoš.

V současné době pokračují další práce na hlavním tahu mezi Letovicemi a Moravskou Třebovou, a to v obci Dlouhá Loučka. V listopadu zde bude dokončen průtah obcí v délce 2,7 kilometru a zároveň budou opraveny i dva mosty.

Základní údaje:
Název projektu:
Modernizace silnice II/368 Dlouhá Loučka - Křenov
Lokalita: Pardubický kraj
Investor: Pardubický kraj
Projektant: Jiří Šejnoha
Zhotovitel: Skanska DS a.s.
Doba výstavby: květen - srpen 2007
Délka úseku: 1,74 km