Zpět na informační servis

Sendvičová hydroizolace

15. dubna 2016
Text redakce PR článek

Sendvičová hydroizolace (SHi) - špičková technologie ochrany střešních plášťů a jejich sedm jedinečností:

1. Technologie SHi je patentována v České republice, Slovenské republice a Německu. Dlouhodobé dodržení vysoké kvality prováděných aplikací a dobrého jména systému se stalo normou. Proto aplikaci systému SHi provádí pouze společnost COLLEGIUM Trade, s.r.o., a pověřené firmy, které prokázaly vysokou profesionalitu a spolehlivost.

2. Vysoká finanční efektivita v rámci násobného prodloužení životnosti existující hydroizolace a úspora energie.

3. Ochrana střešní hydroizolační povlakové krytiny před působením slunečního záření a negativním vlivem chemických látek vyjmenovaných v dokumentaci výrobců měkčené (mPVC) fólie i povrchu plechových střešních krytin a asfaltových pasů. Povlaková krytina prochází pouze procesem svého vnitřního stárnutí (více než 70 let).

4. Zvýšení funkčnosti, stability a hydroizolační bezpečnosti existujícího střešního pláště (včetně krupobití nad 17 m/sec v případě mPVC fólie o tloušťce 1,5?1,6 mm), po celou dobu životnosti. Technologie SHi neomezuje režim výroby během své aplikace.

5. Unikátní je i vrchní vrstva - bílý materiál AKROJAS®ST-TITAN s vysokou odrazivostí slunečních paprsků, čímž se získává:
  • Zvýšená schopnost přirozené ventilační výměny vzduchu střešními světlíky, bez dalších energetických nároků;
  • Zvýšení požární odolnosti existujících hydroizolačních vrstev,vyrobených z PVC fólie na úroveň ?Broof(t3)?. Ochlazení prostoru pod střechou - snížení spotřeby energie;
  • Jednoduchá údržba tlakovou vodou.

6. Do systému technologie SHi patří nátěrové systémy AKROJAS®ST-TITAN a AKROJAS®KOR s ekologickým certifikátem Ministerstva životního prostředí ČR.

7. Technologie SHi přináší vysoký společenský technologický užitek vzhledem k tomu, že:
  • Násobí životnost hydroizolační vrstvy střechy z 20 na 50 a více let (viz. graf);
  • Nevzniká nutnost demontáže existující hydroizolace a tím i její likvidace skládkováním nebo ve spalovnách;
  • Izoluje v mPVC fólii změkčovadla ? ftaláty, škodlivé lidskému zdraví, a brání jejich uvolňování do ovzduší.


Technologie SHi byla oceněna v soutěži Inovace roku 2015 - pod záštitou Prezidenta ČR.