Zpět na materiály, výrobky, technologie

Semináře pořádané v budově ČKAIT

15. listopadu 2010


Dědictví funkcionalismu
23. 11. 2010 od 14.00 hod.
Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt rorýsů a netopýrů
30. 11. 2010 od 14.00 hod.
Radon - měření a opatření proti radonu
7. 12. 2010 od 14.00 hod.
Výše uvedené semináře jsou bezplatné

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám ČKAIT
1. 12. 2010 od 9.00 do 16.00 hod.
cena: 3 200 Kč
Přípravný seminář k autorizačním zkouškám ČKAIT
2. 12. 2010 od 9.00 do 13.00 hod.
cena: 3200 Kč
Přípravný seminář k autorizačním zkouškám ČKAIT
18. 1. 2011 od 9.00 do 16.00 hod.
cena: 3200 Kč

E-mail: i.perkova@ckait.cz