Zpět na materiály, výrobky, technologie

Semináře na FSv ČVUT

8. prosince 2008


Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, pořádá seminář:

Odpovědnost fyzických a právnických osob ve výstavbě, lektor JUDr. Pavel Novák Škody a pojištění, lektor Bc. Marek Provazník

Místo a termín konání: ČVUT, Stavební fakulta, posluchárna B 367, Thákurova 7, Praha 6, dne 26. listopadu 2008, 9.00-15.00 hod.

Cena včetně DPH na osobu: 3500 Kč

Dotazy zodpoví a přihlášky přijímá do 21. listopadu 2008 doc. Ing. Václav Jelen, CSc.
Tel.: 224 354 531
E-mail: jelen@fsv.cvut.cz