Zpět na materiály, výrobky, technologie

Semináře k programu Zelená úsporám pro členy ČKAIT

16. července 2009
redakce

Rychlý start programu Zelená úsporám si vyžádal operativní organizaci technické podpory provádění odborných tepelně technických výpočtů pro jednotlivé oblasti programu.

Autor:Informační centrum ČKAIT spolu s Oblastními kancelářemi komory připravilo odborné semináře, určené pro členy ČKAIT v oboru pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.

Program semináře

  • Základní informace o programu Zelená úsporám, administrace žádostí, kontrola poskytnutých podpor. Příručka pro žadatele o podporu, Seznam odborných dodavatelů, Seznam výrobků a technologií (zástupce Státního fondu životního prostředí).
  • Technické podmínky programu, metodika a obsah požadovaných tepelně technických výpočtů ve vazbě na příslušné ČSN a TNI (Ing. Jaroslav Šafránek nebo Ing. Jiří Šála, případně další specialisté ČKAIT).
  • Podmínky programu Zelená úsporám ve vztahu k předpisům stavebního práva a energetickým předpisům (Česká společnost pro stavební právo, stavební úřady).
  • Softwarová podpora tepelně technických výpočtů v rámci programu.

Termíny seminářů
Termíny seminářů a místa konání se doplňují podle potřeby a dalšího zájmu autorizovaných osob. Přihlásit se lze písemně, telefonicky nebo e-mailovou poštou na Informačním centru ČKAIT (semináře konané v Praze) a na příslušné oblastní kanceláře ČKAIT. Semináře jsou zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a jsou hodnoceny jedním akreditačním bodem. Pro členy ČKAIT jsou bezplatné. Více na www.ice-ckait.cz.

Návrh a realizace pasivního domu
Oblasti B programu - podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu - bude věnován osmdesátihodinový kurz určený projektantům a stavitelům pasivních domů. Pořadatelem je Centrum pasivního domu, o. p. s., Brno, www.pasivnidomy.cz/akce. Kurz bude zahájen v září 2009; je akreditován v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Program kurzu: Základní principy navrhování pasivních domů, příklady; Obálka budovy, konstrukce, izolace, okna, tepelné mosty; Větrání s rekuperací, zdroje energie, TZB, spotřebiče, zajištění kvality; Energetická bilance staveb a její výpočet podle programu PHPP; Zajištění kvality, stavební dozor, Blowerdoor test; Rekonstrukce v pasivním standardu; Ekonomika pasivních domů, finanční analýza, návratnost.

10. června 2009 středa Praha, Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, zač. 9.00 hod.
16. června 2009 úterý Plzeň, SPŠ stavební, Chodské nám. 2, zač. 13.00 hod.
17. června 2009 středa Ostrava, Nová aula VŠB, zač. 9.00 hod.
22. června 2009 pondělí Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, zač. 9.00 hod.
24. června 2009 středa Praha, Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, zač. 9.00 hod.
24. června 2009 středa Brno, Stavební fakulta VUT, Veveří 95, posluchárna D 182, zač. v 9.00 hod.