Zpět na informační servis

SDRUŽENÍ EPS ČR oslavilo v loňském roce již 20. výročí od svého vzniku

12. března 2019
Text redakce

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998. Jejím cílem je podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací pěnového polystyrenu /EPS/, propagovat výrobky z EPS, podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS, podporovat používání výrobků z EPS v obalech a izolacích, a tím se podílet na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 60 tis. tun EPS, především pro stavebnictví a obaly. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice.

Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení je také členem Evropské asociace národních sdružení EPS /EUMEPS/, evropského sdružení výrobců EPS a významným členem iniciativy ŠANCE PRO BUDOVY.

Pěnový polystyren je v ČR nejrozšířenější tepelně izolační hmotou používanou při výstavbě budov. V České republice je každý rok vyrobeno přes 7 milionů kubických metrů tepelně izolačních materiálů, z nichž téměř 50 % představuje pěnový polystyren EPS. Pěnový polystyren je vynikající izolant, který je tvarově stálý, není citlivý na vlhkost, je odolný proti hnilobě i proti stárnutí, má prokazatelnou životnost minimálně 50 let, dobře se aplikuje a nabízí výborný poměr mezi cenou a užitnou hodnotou. Tam, kde je potřeba hospodárně izolovat, nachází pěnový polystyren stále větší uplatnění.
Pěnový polystyren je izolační materiál, složený z 98 % ze vzduchu a ze 2 % polystyrenu ve formě drobných buněk (cel). Jeho kvalita je v ČR pravidelně dozorována ze strany autorizovaných orgánů v rámci certifikačního procesu. Členové Sdružení zpracovatelů zpěňovatelného polystyrenu ČR provádějí navíc interní kontrolu kvality.

Desky z pěnového polystyrenu jsou používány téměř 60 let a plní v milionech bytů a domů na celém světě svou funkci izolace proti chladu, teplu a hluku. Polystyren má velký přínos v úsporách energie a v ochraně životního prostředí. Každá tepelná izolace budovy totiž snižuje spotřebu energií a tím i emise oxidu uhličitého.

Méně již je známo, že primární energie spotřebovaná při výrobě pěnového polystyrenu je prostřednictvím jeho použití pro tepelnou izolaci uspořena za velice krátké období - od dvou měsíců do jednoho roku. Jak je vidět, přispívají polystyrenové izolace téměř 50 let nemalou měrou k ochraně životního prostředí.

Za první pololetí roku 2018 vzrostla spotřeba pěnového polystyrenu (EPS) v České republice o 3 %, a to navzdory celoevropskému více než 5% poklesu. Podle předběžných výsledků došlo ke zvýšení spotřeby EPS i za celý rok 2018. Na příznivém výsledku se u nás podílel především dynamický růst českého stavebnictví o 7,5%. Právě stavebnictví se podílí z 85 % na celkové spotřebě pěnového polystyrenu, 15 % najde uplatnění v obalovém průmyslu. Zatepleno je v České republice podle statistik 47 % budov a vykazujeme nejvyšší podíl zateplení vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS na osobu z celé Evropy. Podíl polystyrenu v izolacích ETICS je kolem 80 %.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 08:28
Tracy is unable to log error.