Zpět na materiály, výrobky, technologie

Sborník příspěvků k mezinárodnímu bienále Industriální stopy

15. srpna 2008
ČKAIT

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

Sborník příspěvků vydává pod názvem Průmyslové dědictví/Industrial Heritage Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČSSI a ČKAIT. Úvodní a pro orientaci v tématu zásadní esej Sira Neila Cossonse rozvíjí myšlenky jeho zahajovací přednášky na čtvrtém bienále v roce 2007, které neslo podtitul Průmyslové dědictví kulturním potenciálem udržitelného rozvoje. Druhá kapitola shrnuje výrazné evropské počiny uplynulých let a jejich vzájemné propojování. Přináší příspěvky Axela Föhla, mluvčího Asociace zemských pracovníků památkové péče v Německu, Keitha Falconera, vedoucího sekce Industriální archeologie vládní agentury English Heritage v Británii, Paula Smithe, specialisty francouzského Ministerstva kultury a komunikace, a Wolfganga Eberta za projekt Evropské trasy průmyslového dědictví. Následují aktuální přehledy argumentů a příkladů proměny areálů a objektů zanikajícího průmyslu na krystalizační místa urbanizace, udržitelného rozvoje sídel a krajiny. Texty o proměně atmosféry a hodnotových kritérií na naší domácí scéně, doložené četnými příklady diskutovaných staveb a projektů, pak tvoří kapitolu čtvrtou, uvozenou statí Benjamina Fragnera. Z českých přispěvovatelů je třeba jmenovat Evu Dvořákovou z Národního památkového ústavu v Praze a Josefa Štulce, prezidenta Českého národního komitétu ICOMOS.

Publikaci Benjamina Fragnera (ed.), Průmyslové dědictví/Industrial Heritage, ? ČVUT v Praze 2008, česky a anglicky, 344 stran 190x240 mm, 245 fotografií, ISBN 978-80-01-04067-6, je možno, mimo jiné, zakoupit i ve všech prodejnách IC ČKAIT, včetně všech OK ČKAIT v jednotlivých krajských městech.

replica hublot