Zpět na informační servis

Rozšíření centrálního tankoviště ropy

30. října 2008
Text redakce

Společnost MERO ČR uvedla v září 2008 do provozu dva nové zásobníky ropy s ochrannou jímkou, každý o kapacitě 125 000 m³. Uvedené zásobníky jsou největší svého druhu na světě (výška nádrže je více než 24 m, průměr téměř 84,5 m, průměr ochranné jímky přes 90 m). Ochranná jímka zásobníků je tvořena dvěma plášti nádrže. Tento prostor by měl zamezit úniku ropy do okolí v případě narušení těsnosti vnitřního pláště nádrže. Investorem stavby je společnost MERO ČR, a.s., generálním dodavatelem stavby Sdružení Metrostav a.s. a ČKD Praha DIZ, a.s., generálním projektantem je CB&I Lummus Global Brno s.r.o, projektantem ocelových nádrží IP Projekt Ostrava a.s. Stavba obou nádrží byla zahájena v roce 2006 a trvala 25 měsíců.
Založení je tvořeno hutněným násypem o průměru 100,670 m, který je obepjat železobetonovým prstencem tloušťky 300 mm z úrovně 850 mm pod terénem do výšky 1050 mm nad terén. Shora je násyp překrytý 150 mm silnou vrstvou betonu a 50mm vrstvou asfaltu. Vlastní montáže dna a plášťů byly zahájeny v říjnu 2006 a byly zakončeny vodními zkouškami v době od srpna do prosince 2007. Během 12 měsíců se podařilo namontovat cca 7000 t plechů a ocelových konstrukcí. Manipulace na každém tanku zajišťovaly 3 věžové jeřáby, které se pohybovaly na kruhové kolejové dráze kolem nádrže.
Technickou zajímavostí je dvojité dno nádrže, kde je v mezeře mezi spodním 8 mm plechem a horním 6 mm slzičkovým plechem vytvořen podtlak, který za provozu dokazuje těsnost tohoto dna. Uvnitř nádrže je plovoucí komorová střecha, která se pohybuje zároveň s hladinou média v nádrži. Mezeru mezi okrajem plovoucí střechy a pláštěm nádrže vymezuje systém pružných prvků s úkolem ?centrovat? střechu do soustředné polohy vůči plášti, a speciální fólie.
Po svaření plášťů, dna, střechy a navaření veškerých ocelových konstrukcí na pláště bylo třeba provést tzv. vodní zkoušku. Jímka a posléze nádrž tanku H11 se napustila vodou na maximální hladinu a po výdrži 3 dnů na této úrovni a prokázání těsnosti obou plášťů se přepustila voda do tanku H12. Teprve po tomto vodním testu bylo možné započít s nátěry plášťů a den. Poslední fáze výstavby probíhala při postupném přebírání natřených ploch na nádržích. Jednalo se o instalace kabelových tras, potrubí systému hašení a chlazení a technologických prvků. V areálu Centrálního tankoviště ropy (CTR) v Nelahozevsi je v současnosti k dispozici pro strategické zásoby ropy České republiky celkem 12 obřích zásobníků, z toho šest nádrží o kapacitě 6x100 000 m³.
Celková kapacita areálu CTR, který vlastní a spravuje společnost MERO ČR, tak v letošním roce vzrostla z 1,3 milionu m³ na 1,55 milionu m³ ropy. Kromě uvedených nádrží jsou v areálu další čtyři nádrže s kapacitou 4x50 000 m³, které se používají ke skladování, míchání a distribuci ropy pro zákazníky. Majiteli těchto nádrží jsou rafinérie.

Základní parametry nádrže a tanků

Nádrž:
průměr: 84 470 mm
výška: 24 100 mm
max. výška hladiny: 22 300 mm
tloušťka plechů pláště: 10-39 mm
počet plechů/lub: 27
počet lubů: 9

Jímka:
průměr:
90 470 mm
výška: 19 750 mm
max. výška hladiny: 19 450 mm
tloušťka plechů pláště: 12-33 mm
počet plechů/lub: 29
počet lubů: 8