Zpět na informační servis

Rozdíly mezi cenou vypsanou a vysoutěženou klesají

18. září 2014
Text redakce

Množství vypsaných výběrových řízení stále roste, měsíc červenec patřil mezi rekordní. U zakázek už zadaných konkrétním dodavatelům jsou na rozdíl o minulých let ceny jen o málo nižší než ty, které státní instituce plánovaly za služby a produkty zaplatit. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research, Komorou administrátorů veřejných zakázek a společností NESS na základě dat uveřejněných na konci měsíce července 2014 ve Věstníku veřejných zakázek.

Veřejní zadavatelé nezaháleli ani v prvním prázdninovém měsíci, v červenci vypsali jedno z největších množství veřejných výběrových řízení v historii dosavadního monitorování. Plodnější byl jen březen roku 2012, v kterém se státní instituce snažily vypisovat zakázky ještě před změnou zákona o veřejných zakázkách. V sedmém měsíci tohoto roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo 963 nových výběrových řízení za celkem 48, 5 miliardy korun. To je téměř čtvrtinový (24,7 procenta) nárůst počtu a téměř dvojnásobný nárůst objemu (162,9 procenta) oproti loňskému roku. A rekordní jsou také čísla za všechny letošní měsíce. Společnosti, které pro státní sektor pracují, si tak mohou přijít na 210,4 miliard korun, což je o 64,4 procenta více než v roce 2013. V lednu až červenci 2014 bylo vydáno 5293 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo pětinový růst (21,3 procenta). ?Růst počtu zahájených výběrových řízení i nárůst objemu připravených investičních prostředků vnímáme jako velice pozitivní impulz pro českou ekonomiku ze strany veřejného sektoru. Současně ale podíl již zadaných zakázek - pouze 31 % z vyhlášených výběrových řízení v tomto roce - potvrzuje naše obavy o nepříliš efektivním procesu zadávání veřejných zakázek,? říká Martin Janoušek, místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek.

Z výsledků analýzy ale také vyplynulo, že jen třetinu těchto zakázek (31procent) už dostali konkrétní dodavatelé k realizaci. Jedním z problémů veřejných soutěží jsou totiž dlouhé lhůty pro realizaci výběru dodavatele. Zatím získaly společnosti působící na českém trhu zakázky za 58,9 miliardy korun. Státní vypisovatelé a zadavatelé měli původně na tyto produkty a služby připraveno o 11 procent finančních prostředků více. Nižší nabídkové ceny firem tak státu ušetřily 7,1 miliardy korun. V porovnání s minulým a předminulým rokem se však jedná o částku podstatně nižší, z čeho vyplývá, že se ceny zakázek začínají pomalu vyrovnávat plánovaným rozpočtům investorů. V roce 2013 byl jejich rozdíl téměř čtvrtinový (konečné ceny byly nižší než ty vypsané o 24 procent), v roce 2012 téměř pětinový (konečné ceny byly nižší než ty vypsané o 17 procent). ?Tlak na ceny je stále velice intenzívní, zejména u některých typů stavebních zakázek. Jedná se například o silniční nebo dálniční stavby, kde je málo práce kvůli nedostatečnému množství připravených projektů. Naopak, například u některých železničních staveb je již situace taková, že investoři mají problém sehnat stavební firmu, která by měla volné kapacity, a zde se tlak na ceny výrazně zmenšil,? komentuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Co se týká již zadaných zakázek, na kterých už dodavatelé mohou začít pracovat, tak v červenci 2014 bylo zadáno 1 241 zakázek. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 však jejich počet klesl téměř o třetinu (29,6 procent). Pokud bychom zachovali limity minulého roku změněné od 1.1.2014 novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, klesl by počet ale jen o 0,6 procenta. Hodnota zakázek zadaných v červenci 2014 činila 53,3 miliardy korun a meziročně vzrostla o 153,1 procenta (při zachování limitů by byl růst o 176,6 procenta). ?Možná by nebylo na škodu zanalyzovat také délku zadávacích řízení jednotlivých soutěží. Nacházíme se v době, kde se mezi dodavatele dostane žalostné procento zakázek. Mnohem děsivější je ovšem to, že některá výběrová řízení především na velké zakázky se táhnou měsíce leckdy dokonce roky. Ani dlouhé čekání není zárukou, že vypisovatel zakázku po dlouhých peripetiích nezruší,? upozorňuje na další problémy veřejných soutěží Robert Mikeš, marketingový ředitel Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

V lednu až červenci 2014 bylo zatím zadáno 7272 zakázek. Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech, dostaneme meziroční nárůst počtu zadaných zakázek o pětinu (19 %). Hodnota zakázek zadaných v prvních sedmi měsících letošního roku činila 245,7 miliardy korun a meziročně vzrostla o 58,8 procenta. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle předchozích srovnatelných limitů, dostaneme meziroční nárůst o 63,8 procenta. Hodnotové výsledky jsou ale do jisté míry ovlivněné velkou zakázkou společnosti Čepro, která je dvojnásobná ve srovnání s minulým rokem. Bez poloviny zakázek Čepro by zadané zakázky v lednu až červenci rostly o 30,4 procenta. Po odečtení úvěru 29 miliard korun firmy NET4GAS je růst objemu desetinový (11,6 procenta).