Zpět na informační servis

Rekonstrukce Průmyslového paláce má za sebou rok

29. srpna 2023
Text redakce

SVĚT STAVBAŘŮ – Obnova Průmyslového paláce, jedné z pražských dominant, jehož levé křídlo vyhořelo v roce 2008, začala v únoru 2022 a pokračuje podle plánu.

Pohled na výstavbu levého křídla Průmyslového paláce v pražských Holešovicích (foto: Jiří Šebek)

Výkopové práce na levém křídle paláce spějí k dokončení a na řadu přicházejí ocelové konstrukce. Snesená hodinová věž nyní prochází komplexní rekonstrukcí. Dokončeny byly vrty pro tepelná čerpadla v jámě levého křídla. V jeho první části již probíhá realizace základů stavby, ve druhé části spěje k dokončení podchycení základů stávající střední haly a jejího foyeru. Západní část suterénu vstupního foyeru musela být kvůli špatnému stavu odstraněna a bude postavena znova. Ve střední hale směrem k levému křídlu byly částečně demontovány historické vitráže, které jsou z důvodu požáru v roce 2008 ve velmi špatném stavu, a všechny tak budou nahrazeny novými. Intenzivní obnovy se dočkala i střední hala a pravé křídlo paláce. Komplexní revizí prošly technologické kanály, zabírající cca čtvrtinu jejich celkové plochy. Jejich stávající stav byl pro plánované zatížení výstavním prostorem nevyhovující, proto musely být jejich stropy vybourány a budou vybudovány opětovně s dostatečným množstvím výztuže. Paralelně vznikají v pravém křídle i další dva nové železobetonové kolektory určené pro budoucí propojení severní a jižní části paláce technickými rozvody. Oprav se již dočkaly i části štukových fasád na stávajících křídlech, které jsou z jedné třetiny v hrubé podobě hotovy.

Komplexní revizí procházejí také technologické kanály stavby (foto: Jiří Šebek)
Komplexní revizí procházejí také technologické kanály stavby (foto: Jiří Šebek)

Stále probíhají i desítky dodatečných destruktivních i nedestruktivních průzkumů, díky kterým je prověřován detailní stávající stav původních částí budovy a na jejichž základě dochází k následným úpravám projektové dokumentace. Dominantou paláce je ocelová konstrukce, tvořící hlavní páteř celé stavby a skleněných vitráží. Konstrukce je nedílnou součástí všech tří částí paláce – levého i pravého křídla stejně jako střední haly včetně jejích věžiček a hodinové věže. Nároky na nosnost ocelových konstrukcí se s rekonstrukcí paláce zvyšují hlavně z důvodu přitížení novými vrstvami, které budovu energeticky zefektivní. Je proto nutné provést jejich komplexní revizi. Ocelovou konstrukci je potřeba na mnoha místech nejdříve zpřístupnit, aby mohlo dojít k její sanaci. V padesátých letech byla velká část konstrukcí zakryta přestavbou, proto nyní probíhají dodatečné bourací práce. Po zpřístupnění je ocelová konstrukce nahrubo otryskána a vyhodnocuje se její aktuální stav. Na některých místech je potřeba určité části vyztužit, jinde zase budou přidány celé nové prvky pro zvýšení nosnosti, na které se následně přivaří nýty, aby se dodržel původní vzhled konstrukce. Práce završí finální nátěr v olivově šedém odstínu. Nahrubo je již otryskáno přes 5 000 m2 ocelových konstrukcí, to je cca 25 % všech ploch střední haly. Zesíleno bylo již více než 10 % konstrukce, což odpovídá 20 t. Pro levé křídlo je vyrobeno zhruba 20 % nové ocelové konstrukce. Práce budou dokončeny v roce 2025, kdy následně Průmyslový palác nabídne jeden z největších krytých prostor pro akce ve střední Evropě. Obnovu Průmyslového paláce realizuje společnost Metrostav DIZ ve sdružení se společnostmi Avers, Syner a Metrostav.

Sanace ocelové konstrukce stavby (foto: Jiří Šebek)
Sanace ocelové konstrukce stavby (foto: Jiří Šebek)
Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy, Výstaviště Praha, a.s.