Zpět na informační servis

Rekonstrukce Památníku na Vítkově

9. srpna 2007
Text redakce PR článek

Na základě vládních usnesení k rehabilitaci památníků boje za svobodu, nezávislost a demokracii získalo v roce 2001 Národní muzeum do své správy Národní památník na Vítkově s úkolem připravit jeho rehabilitaci a rekonstrukci. Ta byla zahájena na jaře letošního roku.
Realizací projektu rekonstrukce, která bude respektovat původní návrh ak. arch. Jana Zázvorky z roku 1925-28 (hrubá stavba dokončena v roce 1932), bylo pověřeno sdružení v čele se stavební společností HOCHTIEF CZ. Druhým členem sdružení se stala společnost Gemma Art, která se bude zabývat restaurátorskými pracemi. Projekt rekonstrukce budovy zpracoval Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby - Ing. arch. Tomáš Šantavý, instalaci nové expozice provede ateliér Transat - Ing. Petr Všetečka. Při rekonstrukci by mělo dojít i k některým změnám oproti původnímu projektu (kavárna na terase, umožnění výstupu na střechu s vyhlídkou na Prahu, úpravy a instalace v interiéru pro pořádání koncertů, přednášek a divadelních představení ve druhém patře, zpřístupnění podzemí, se zachováním atributů z období totality, kdy Památník sloužil jako mauzoleum, světelný pylon vně Památníku, který má charakterizovat naše letce bojující na západní frontě druhé světové války).
Celková rekonstrukce Památníku by měla být nákladem přes 226 milionů korun dokončena 28. 10. 2009. Do této doby projde nezbytnou rekonstrukcí s nákladem 10 milionů korun rovněž 9 m vysoká socha Jana Žižky od Bohumila Kafky (odhalena v roce 1950), která je největší jezdeckou sochou na světě.

jeden z finálových návrhů soutěže o ztvárnění Jana Žižky na Vítkově
¤ Současná podoba sochy Jana Žižky na Památníku na Vítkově, je všeobecně známá. Nicméně mohla klidně vypadat i takto - jeden z finálových návrhů soutěže o ztvárnění neznámějšího českého husity.