Zpět na informační servis

Rehabilitace a obnova kostela sv. Jakuba Většího v Brně

15. června 2022
Text redakce

V jihomoravské metropoli začaly letos opravy její výrazné gotické dominanty, kostela sv. Jakuba Většího. Plán zahrnuje opravu a výměnu trámů krovu, výměnu střešního měděného plechu nad celou lodí a restaurování kamenných rozpadajících se prvků fasády.

Opravena budou rovněž velká gotická okna a ostění, rekonstruováno bude nevyhovující zázemí kostela a doplněno chybějící osvětlení. Zpřístupní se také věž ve výšce 42 m, čímž vznikne unikátní pohled na centrum města. Obnoví se též vitráže – ty původní zničila válka a 77 let staré tabulkové budou nahrazeny vizuálně, teplotně i akusticky vhodnějšími. Na přesklení gotických oken je potřeba cca 9 000 skleněných tabulek. Následně projdou obnovou i varhany s 1 700 píšťalami, patřící mezi nejstarší ve městě. Ukončení prací se předpokládá v prosinci roku 2023. Náklady budou hrazeny z dotací z 52. výzvy programu IROP, městem Brnem, farností a z příspěvků dobrovolných dárců.

Zdroj: Otevreno.svatyjakub.cz
Foto: VitVit, 2015, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 15:13
Tracy is unable to log error.