Zpět na informační servis

Public-Private Partnership

10. září 2007
Text redakce

Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Asociace PPP) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR pořádá 9. 10. 2007 konferenci:
Role a zapojení stavebních a projektových společností do projektů (partnerství veřejného a soukromého sektoru).

Konference se koná v budově ČKAIT, Sokolská 15, Praha 1, přednášková síň, I. patro od 9.00 do 17.00. Moderuje Igor Snopek.

Program:

9.00-9.05 Úvodní slovo
9.05-10.00 Teoretický úvod

Co je to PPP, jakým způsobem se zapojuje stavební společnost do projektu, pilotní projekty v ČR, Filip Drapák, PPP centrum.
10.00-11.30 Případové studie
PPP v různých odvětvích, příležitosti a rizika v PPP projektech, Jakub Slavík, Pro-Serv.
Případová studie Skanska, Hana Šantrochová, Skanska.
Heren Tunel Lübeck, Německo - případová studie, Jan Valentin, Hochtief.
Zajímavé projekty, J. Šnajdr, M. Kubešová, Asociace PPP.
11.30-13.15 Právní a metodické aspekty PPP
Koncesní zákon a koncesní řízení, David Dvořák, Rowan Legal.
Náležitosti a uzavírání koncesní smlouvy, Roman Kramařík, Johnson Šťastný Kramařík.
Příprava koncesního projektu, Libor Cupal, Ernst & Young.
Příprava nabídky v rámci dodavatelského konsorcia, Zdeněk Zabilanský, Mott MacDonald.
13.00-14.00 Oběd
14.00-16.00 Workshop - panelová diskuze k pohledu stavebních a projektových společností na PPP
Praktické aspekty partnerství v projektech, Igor Snopek, Skanska.
Otázky k roli a zapojení stavebních a projektových společností do projektů, Ladislav Tichý, Metrostav, Jan Valentin, Hochtief.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, Zdeněk Zabilanský, Mott MacDonald, Jakub Slavík, Pro-Serv, Miroslav Šebesta, SMP, Jaroslav Veltruský, Mota Engil.
16.00-17.00 Volná diskuze a závěrečné slovo

Konference je organizována v rámci vzdělávacího projektu Asociace PPP, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu: ?PPP - příležitost pro připravené?. Účast na konferenci je bezplatná. Pro účastníky konference bude vydán sborník přednášek a dalších dokumentů.

Přihlášky a další informace:
Informační centrum ČKAIT, Jan Saidl, tel.: 227 090 213, E-mail: jsaidl@ckait.cz