Zpět na informační servis

PSJ zajistilo dodávku energocentra pro přístav v deltě Volhy

6. října 2014
Text redakce PR článek

Na počátku září letošního roku se slavnostního uvedení do provozu dočkala první část energocentra pro potřeby ruského přístavu Olya, který se nachází v rozsáhlé deltě řeky Volhy v širší lokalitě půlmiliónového města Astrachaň. Exportní specialisté PSJ tímto završili premiérovou zakázku v oblasti energetiky.

Z pohledu portfolia PSJ neobvyklá zakázka byla zahájena v červnu loňského roku. Jejím předmětem byla dodávka kogeneračního zdroje, který je tvořen dvěma turbínami vyrábějícími elektrickou energii na bázi plynových motorů o výkonu 2 MW. Součástí prací bylo též vyvedení elektrického výkonu linkou vysokého napětí na rozvodnu 110 kV a provedení elektrických rozvodů v přístavu Olya. Ten leží v místě, kde se delta Volhy široce vlévá do Kaspického moře, a v blízkosti Astrachaně, posledního velkého města východu Evropy.

?Koordinovali jsme dopravu a proclení veškerých zařízení a podíleli jsme se na montáži jednotlivých komponentů. Zároveň jsme realizovali stavební práce na základech pro turbíny a další technologické prvky. Do konce března 2014 jsme vybudovali i zpevněné plochy, areálové komunikace, oplocení a další zázemí energocentra. Stavebně montážní práce pro zahájení zkoušek technologie jsme ukončili 20. května, ovšem s ohledem na dodatečné rozšíření předmětu díla jsme naši dodávku završili zhruba o měsíc později. Stejně jsme ale museli čekat na přípojku plynu, která byla ze strany investora zajištěna až na počátku srpna. Následně se během jedenácti dnů uskutečnil zkušební provoz turbín. Energocentrum bylo uvedeno do provozu od 1. září letošního roku,? informoval projektový manažer Ivan Pella, jenž upozornil i na specifika této zakázky: ?Klimatické podmínky jsou v této lokalitě skutečně extrémní. V létě jsme ve stínu zaznamenali vedra přesahující 40°C a oproti tomu jsme v zimě byly vystaveni třicetistupňovým mrazům. Samostatnou kapitolou pak byly vzdálenosti, vždyť během provádění stavby jsem na trase Astrachaň - Olya - Astrachaň najezdil přes padesát tisíc kilometrů.?

Garantem instalace a uvedení turbín do provozu byla brněnská firma Enkom, s níž akciová společnost PSJ spolupracovala na jiné zakázce v Ruské federaci - na projektu Plaza komplex v Adleru. Turbíny byly vyrobeny v české firmě TEDOM, dalším významným dodavatelem technologické části byla firma ABB. ?Tato zakázka pro PSJ představuje první větší projekt a cennou zkušenost v oblasti energetiky, na níž bychom rádi v dohledné době navázali. Věříme, že v polovině příštího roku by se mohla rozběhnout II. etapa realizace kogeneračního zdroje, která měla v ruském přístavu Olya obnášet dodávku čtyř turbín,? doplnil Pella.