Zpět na informační servis

PSJ postaví zastupitelský úřad v Brazílii

7. února 2009
Text redakce

PSJ, a.s., provede pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR rekonstrukci Zastupitelského úřadu ČR v Brasílii.

Zakázka v hlavním městě Brazílie představuje v pořadí již třinácté velvyslanectví realizované pod značkou PSJ a zároveň vstup na pátý kontinent po Evropě, Asii, Africe a Severní Americe.
?Kontrakt jsme získali na základě vítězství ve veřejné soutěži v konkurenci dalších pěti stavebních společností, a to na základě nejnižší nabídkové ceny 90 milionů korun. Termín realizace byl stanoven od 16. ledna do 5. září 2009. Záměrem ministerstva je provést celkovou rekonstrukci zastupitelského úřadu s výrazným navýšením kvality provozu a s modernizací interiérů budovy,? uvedl projektový manažer Divize export PSJ, a.s., Ing. Jaroslav Řičánek. ?Stejně jako v Nairobi budeme odkázáni na dopravu materiálů či technologií námořními kontejnery. Ty budou na místo určení cestovat zhruba jeden a půl až dva měsíce, což nás staví před nutnost do nejmenších detailů dopředu domyslet každý transport a maximálně se tak vyvarovat případné absence nezbytných prvků nebo materiálů. Zvláště když hodláme provést většinu stavebních a řemeslných prací s využitím vlastních kapacit či českých řemeslníků.?
Česká ambasáda se nachází v jižním zastupitelském sektoru města Brasília. Návrh nového urbanistického řešení vychází ze změny způsobu užívání hlavní budovy a související úpravy přístupu do areálu. Zatímco původně sloužil tento dvoupodlažní objekt s plochou střechou pouze k bydlení a byl umístěn v nejzazší části společného česko-slovenského pozemku, nyní plní i funkci administrativní. Přístup k němu však nebyl optimální, tudíž u příjezdové komunikace vyroste menší vstupní objekt s oddělením víz a s vrátnicí. Z funkčního hlediska bude hlavní atriová budova zastupitelstva rozdělena na severní trakt s administrativní a diplomatickou funkcí a jižní trakt s funkcí obytno,u nabízející čtyři byty a dvě garsoniéry. Atrium s okrasným bazénkem bude nadále sloužit, jak obytné, tak administrativní části, a bude v něm umístěno technické zázemí objektu.
Architektonické řešení rekonstrukce vychází z maximálního respektu k původní vrcholně modernistické stavbě z 60. let minulého století. Snahou bude zachovat a znovu obnovit původní estetické kvality objektu.