Zpět na materiály, výrobky, technologie

Projekty Institutu vzdělávání SPS

22. února 2007
ČKAIT

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS

Institut vzdělávání SPS připravil a postupně uvádí do praxe dva stěžejní projekty zaměřené na zvyšování kvalifikace pracovníků a konkurenceschopnosti stavebních firem.
Projekt ?Rozvoj dalšího vzdělávání ve stavebnictví?, na jehož naplnění byl poskytnut souhrnný grant z Evropského sociálního fondu, zdrojů České republiky a Hlavního města Prahy, vstoupil do poslední etapy realizace. V první etapě uplynulého období probíhalo fyzické budování Institutu vzdělávání SPS v ČR. Druhá etapa měla za cíl samotné vytvoření vzdělávacích modulů (kurzů), které by byly vhodné nejen pro stavební podnikatelskou veřejnost. Moduly vzdělávání byly dokončeny a odevzdány. Z hlediska projektu se jedná o moduly výuky lektorů - pedagogické minimum, výuky lektorů - odborná část, Sádrokartonář, Zedník, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Jazykové kurzy - Angličtina pro stavební profese, Jazykové kurzy - Čeština pro cizince, Legislativa ve stavebnictví, Profesní školení, Řízení stavebních projektů, Příprava instruktorů lešenářské techniky, Příprava instruktorů vstřelovací techniky, Řízení jakosti - manažer jakosti ISO, Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních, Zadávání zakázek ve výstavbě, Management akvizice investičních celků pro zahraničí, Odborný výcvik obsluh - vazač břemen, Odborný výcvik obsluh - jeřábník, ECDL - počítačová gramotnost, Stavíme ekologicky, Příprava na autorizaci ČKAIT a Manažerské kurzy od A do Z. Třetí etapou projektu je vyškolení vybraných lektorů pro výše uve- dené moduly a jejich certifikace pro výuku v rámci kurzů, které bude pořádat SPS prostřednictvím Institutu vzdělávání. Souběžně se školením lektorů (u anglického jazyka dříve) budou některé kurzy pilotně ověřovány prostřednictvím tohoto projektu. Účastníci kurzů hradí motivační poplatek v řádu stokorun, ostatní náklady ponese grant poskytnutý z Evropského sociálního fondu.
V rámci projektu Podpora konkurenceschopnosti podnikatelů, zejména profesně specializovaných firem podnikajících ve stavebnictví, na jehož naplnění byl taktéž poskytnut souhrnný grant z Evropského sociálního fondu a zdrojů České republiky, byla v loňském roce otevřena dvě stavební poradenská a informační místa. Posláním je poskytovat zejména stavebním firmám poradenskou podporu vedoucí ke zlepšení podmínek podnikání a podporu při získávání různých podpor a dotací.
Pracovníci těchto středisek poskytují zdarma základní informace především o možnostech získávání podpor a dotací. Zároveň je zde možnost získat přístup do databáze dotačních titulů a subdodavatelů. Databáze dotačních titulů poskytuje dobrý přehled o nabídce potencionálních možností spolufinancování projektů ze zdrojů jak EU, tak ČR (včetně kombinací prostředků). Součástí nabízených služeb je i poskytování poradenské činnosti v sídle firem.