Zpět na informační servis

Projekt Posilování sociálního dialogu

2. července 2009
Text redakce

Základní informace o projektu.

Na loňský cyklus seminářů navazuje prohlubující projekt Posilování sociálního dialogu a kapacit sociálních partnerů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který má za cíl podpořit vyšší informovanost, využití moderních systémů, které budou sloužit sociálním partnerům ke zvyšování adaptability zaměstnanců a rozvíjení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. Prioritní osou je důraz na zabezpečení efektivního a komplexního poradenství, rozšíření znalostí a profesních kompetencí. Projekt je realizován ve spolupráci SPaD ČR, KZPS ČR, ČMKOS a ASO.

Tento projekt je zaměřen na:

 • zlepšení a prohloubení informovanosti o cílech a aktivitách svazů a o způsobu realizace projektu;
 • zlepšení strategie komunikace jejím založením na průzkumu postojů a vyhodnocení současné situace;
 • propojení zdrojů pro zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců i managementu a vytvoření nové kvality vztahů mezi sociálními partnery;
 • práci s webovými stránkami, jejich vytvoření, modernizaci a sjednocení s možnostmi hledání a diskuze.

Výstupem projektu bude:

 • Vznik nových webových stránek sociálních partnerů www.socialnidialog.cz s možností přechodů pomocí prokliků, modernizace a sjednocení forem komunikace pro sociální partnery a jejich členské svazy.
 • zpracování a vydání informačních brožur - například:
  - Rozvoj lidských zdrojů sociálních partnerů a motivace pro další vzdělávání
  - Bezpečnost práce - nedílná součást života
  - Sociální dialog v české republice
  - Pracovní právo

Realizace seminářů, školení a kulatých stolů s tématy:

 • Nemocenské dávky v roce 2009;
 • Exekuce na mzdy zaměstnanců;
 • Dotační možnosti pro podnikatele;
 • Ovlivňování systému odborného vzdělávání v ČR/regionech ze strany zaměstnavatelů;
 • Outplacement;
 • Outsourcing.

Počet kulatých stolů:
cca 28 (7x4), tj. každý regionální manažer zajistí čtyři akce ve svém regionu podle určeného harmonogramu.

 • Harmonogram konání:
 • únor 2009;
 • květen/červen 2009;
 • září/říjen 2009;
 • listopad 2009.

Přidanou hodnotou pro členské svazy sociálních partnerů bude:

 • zvýšení kvality externí komunikace;
 • soustředění pozornosti na priority;
 • zlepšení znalostí a zrychlení orientace zaměstnanců sekretariátů;
 • celková modernizace komunikací.

Další informace na: www.socialnidialog.cz a na webech jednotlivých sociálních partnerů.

Za Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, který je do projektu zapojen, je členem realizačního týmu Tomáš Majtner, ředitel Institutu vzdělávání SPS v ČR,
tel.: 227 090 612,
e-mail: majtner@institutsps.cz